NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
บันทึกของความรู้สึกผิด
หมวด: Life

บันทึกของความรู้สึกผิด

  • 521
  • 0
  • 0
Sumook

บันทึกของความรู้สึกผิด

 

ในวัยไม่เด็กมาก

 

ที่บ้านเคยเลี้ยงไก่

 

มีเยอะแยะมากมาย

 

ก่อนค่อยๆหายไปจนไม่หลงเหลือ

 

ครั้งหนึ่งเคยให้ข้าวสารกับบรรดาไก่เหล่านั้น

 

พ่อไก่ แม่ไก่ ลูกไก่

 

แต่เลือกโปรยข้าวสารลงในดงหญ้าใกล้ๆ

 

ด้วยความคิดที่คิดได้

 

เป็นไก่ก็เขี่ยหากินเอง

 

เราเป็นคนเหนือกว่าทุกอย่าง

 

แต่ไปแกล้งไก่ ที่หิวโหย

 

ให้.  แต่เขาก็ไปเขี่ยกินไม่ได้

 

เพราะหญ้าสูงเกินเรี่ยวแรงกำลังแข้งขา

 

บรรดาไก่น่าสงสาร

 

ก็ไม่ได้กินเม็ดข้าวสาร

 

ที่ให้เป็นทาน จากมือเด็กเกเร

 

/// ด้วยสิ่งที่เคยทำกับไก่

 

รู้สึกว่าจะทำอะไรให้สำเร็จ

 

ก็ยากชนิดหืดขึ้นคอ

 

นึกขอโทษไก่เหล่านั้น ในวันนั้น

 

และเป็นเครื่องเตือนใจให้ฉัน...

 

หากช่วยใคร ทำให้เต็มที่

 

อย่าให้เหลือสิ่งใดที่ทำให้เขาเดือดร้อน

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store