NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
บทกวี...หอมเจ็ดชั้น
หมวด: Life

บทกวี...หอมเจ็ดชั้น

  • 588
  • 4
  • 2
อุษาญาดา

 

วอนดอกหอมเจ็ดชั้น
ส่งกลิ่นหอมกำจรกำจาย
ถึงใครบางคนในความคิดถึง
ฝากความตราตรึงลึกซึ้ง

ถึงคนไกลตาแต่ใกล้หัวใจ

อุษาญาดา
ภาพ Usayada

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store