NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
บทกวี...เพียงลำพัง
หมวด: Life

บทกวี...เพียงลำพัง

  • 566
  • 102
  • 2
อุษาญาดา

 

ขวัญเอย...

เพราะรักดอกจึงหยอกเย้า
ใจอย่าเศร้าโปรดอภัย
เพราะรักดอกจึงหยอกเจ้า
ขวัญคืนมาเถิดหนา...คนดี

บทกวีบทเก่าและดอกรักสีม่วงดอกนั้น

เธอยังจำได้หรือเปล่า

ดอกรักบานและโรยร่วงแล้ว

ไม่มีกลิ่นหอม...ทว่ายังตราตรึงเป็นหนึ่งในใจฉันเสมอ

กลีบดอกที่มีความเป็นพิเศษยังคงความพิเศษ

 

บางความทรงจำเป็นของโลก

ของใครใคร

ช่างเถอะ...หากบางความทรงจำ

จะเป็นของฉันเพียงลำพัง

อุษาญาดา

ภาพ Usayada

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store