NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
เบื้องลึกเพลงความฝันอันสูงสุด
หมวด: Life

เบื้องลึกเพลงความฝันอันสูงสุด

  • 762
  • 24
  • 13
Surajrati

     ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ

     ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว

     ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ

     ขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนง

     จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด

     จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง

     จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง

     จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

     .............

     บทเพลงความฝันอันสูงสุดที่คุ้นหู ฟังแล้วเกิดแรงบันดาลใจให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมที่จะทำความดีช่วยเหลือสังคมส่วนรวม ปลุกเร้าเลือดรักชาติในตัวให้พุ่งพล่านขับดันปณิธานออกมาเป็นผลสำเร็จโดยไม่หวังผลตอบแทนแบบ"ปิดทองหลังพระ"

     เพลงนี้เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่๔๓ ในรัชกาลที่๙ ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อปี๒๕๑๔

     เบื้องลึกที่มาของเพลงมีความอัศจรรย์เล่าสู่สืบทอดกันมา

     นายตำรวจผู้ใหญ่ที่เคยตามเสด็จฯในช่วงนั้นเล่าว่า

     เมื่อปี๒๕๑๔ รัชกาลที่๙ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯไปทรงบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งกองทัพก่อนยกไปปราบเมืองหงสาวดี

     คืนนั้นเสด็จฯมาประทับแรม ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ทรงพระสุบินนิมิตรว่า สมเด็จพระนเรศวรเสด็จฯมาและมีพระราชดำรัสสรุปว่าต่อไปบ้านเมืองจะมีปัญหาวุ่นวายระส่ำระสาย ให้รวบรวมคนดีที่มีความเสียสละมาเป็นกำลังช่วยเหลือชาติบ้านเมืองให้พ้นภัยและพระองค์ยังคงอยู่เพื่อทรงช่วยเหลือคุ้มครองชาติบ้านเมือง

     ต่อมาได้นำเรื่องนี้กราบบังคมทูลรัชกาลที่๙ ทรงทราบ จึงได้มีพระราชนิพนธ์บทเพลงความฝันอันสูงสุด

     มีการจัดตั้งมวลชนที่มีความเสียสละช่วยเหลือส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อร่วมกันพิทักษ์รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และแผ่นดินไทยขึ้นทั่วประเทศที่เรียกว่า"ลูกเสือชาวบ้าน"

     ความภาคภูมิใจของเหล่าบรรดาลูกเสือชาวบ้านทั้งหลายก็คือ "ผ้าพันคอพระราชทาน" ที่เสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ระลึกยึดมั่นในความสามัคคี ทำความดีเพื่อประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมอย่างต่อเนื่องตราบจนปัจจุบัน

     ชาติบ้านเมืองของเราก็ได้ผ่านพ้นปัญหาความวุ่นวายระส่ำระสายมาได้เป็นลำดับก็เพราะคนไทยเรายังมีน้ำใจไมตรีให้ปัน มีความสามัคคี เสียสละเห็นแก่ประโยน์ส่วนรวม...และที่สำคัญไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร

     ...คนไทยเรายังมีรอยยิ้มแห่งสยามให้แก่กันเสมอมาและตลอดไป...

 

     

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store