NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
เกษตรอินทรีย์..ชีวียืนยาว
หมวด: Life

เกษตรอินทรีย์..ชีวียืนยาว

  • 819
  • 5
  • 33
Surajrati

@ทุกวันนี้ ต้องยอมรับว่าเราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางมลพิษ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นพิษ น้ำเป็นพิษ อากาศเป็นพิษ ซึ่งล้วนแล้วแต่ทำให้บั่นทอนชีวิตให้สั้นลง

     ปรากฏข่าวบ่อยครั้งเกี่ยวกับการใช้สารฆ่าหญ้าฆ่าแมลง ทำให้เกษตรกรที่ถูกสารพิษดังกล่าวเกิดแผลเน่า สารพิษตกค้างในข้าวและพืชผลทำให้ผู้บริโภคเป็นมะเร็ง

     เกษตรอินทรีย์ จึงเป็นทางรอดให้สามารถมีชีวิตอย่างยืนยาว โดยต้องช่วยกันส่งเสริมขยายผลให้กว้างขวางออกไป 

     เกษตรอินทรีย์ ไม่ใช่เรื่องยาก นอกจากจะลดค่าใช้จ่ายจากสารเคมีแล้วยังขายได้ราคาแพงกว่าเพราะเป็นผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ ดังตัวอย่างสวนเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดนครปฐม

     สวนส้มไทยทวี อยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ ๓๐ ไร่ ยกร่องปลูกส้มโอ ทำคันดินล้อมพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมเพราะเป็นที่ลุ่ม มีลำรางชักน้ำจากแม่น้ำท่าจีนเข้ามาใช้ในสวน 

ปลูกต้นทองหลางให้ใบร่วงเพิ่มธาตุอาหารให้พืชเนื่องจากมีธาตุกำมะถันมาก ปล่อยให้หญ้าขึ้นรกเพื่อคลุมดินช่วยรักษาความชุ่มชื้นตามแนว"ไม่ปอกเปลือกดิน" มีมดแดงช่วยกินแมลง ใช้สารหมักจากจุลินทรีย์ไล่แมลง(สารนี้มีจำหน่ายหากไม่ทำเอง) ใช้ปุ๋ยขี้แดดนาเกลือแทนปุ๋ยเคมี ทำให้ส้มมีรสชาติหวานซ่าดีสีสันสวยงาม

     ส้มพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง ขายลูกละ ๑๕๐ บาท พันธุ์ทับทิมสยามขายตามขนาด ๓๐๐ และ ๕๐๐ บาท ส่งออกไปขายสิงคโปร์ ฮ่องกง และจีน 

     กำลังขยายกลุ่มเกษตรกรให้เปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์มากๆเพราะตลาดมีความต้องการสูงและขายได้ราคาสูงเนื่องจากผู้บริโภคนิยมผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ

     สวนนี้ปลอดสารพิษ ทำให้มีปลาธรรมชาติจากแม่น้ำเข้ามาในร่องสวน เช่น ปลานวลจันทร์ เป็นผลพลอยได้ให้มีปลาตัวโตๆบริโภคประหยัดค่ากับข้าว บางทีมีมากจับไปขายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง

     นี่คือผลดีของเกษตรอินทรีย์

     ดีที่สุดคือสุขภาพของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคตลอดจนประเทศชาติส่วนรวมที่มีประชากรที่แข็งแรง ประหยัดงบด้านสาธารณสุขในการรักษาโรค

     แข็งแรงขนาดไหน..ดูได้จากเจ้าของสวน ปีนี้อายุ ๗๘ ปีแล้ว ยังดูหนุ่มแน่นแข็งแรงเดินนำชมสวนคล่องแคล่วว่องไวจนคนมาดูงานเดินตามไม่ทันกันเลยทีเดียว...(ฮา..)

.............

#ขอขอบคุณสวนไทยทวี

     

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store