NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ความโรแมนติกยุค 90
หมวด: Life

ความโรแมนติกยุค 90

  • 553
  • 0
  • 0
Thi.tha

ย้อนเวลากลับไปสมัยก่อน ยุค 90 

เวลาที่ป๊ากับแม่ไปเที่ยวไหน

เขาก็จะพกกล้องฟิล์มกันคนละตัว แล้วก็แลกกันถ่าย 

ฟิล์มหมดม้วน ก็ล้างรูปเอามาแลกกัน 

ทุกการกดชัตเตอร์ต้องตั้งใจถ่ายมากๆ 

เพราะภาพฟิล์มถ่ายแล้วถ่ายเลยเอามาแก้ไขไม่ได้

เพราะมีโอกาสน้อยทุกอย่างจึงเต็มไปด้วยความตั้งใจและใส่ใจ

ไม่เหมือนสมัยนี้ที่จะลบแล้วถ่ายใหม่อีกกี่ร้อยรูปก็ได้ จะแต่งกี่แอพกี่รูปก็ได้ 

รัวเข้าไปแล้วค่อยไปเลือกทีหลัง

เราชอบกล้องฟิล์มนะ ภาพจะเสีย หน้าจะไม่เป๊ะ ก็มีบ้างธรรมชาติดี 

แต่ก่อนที่จะออกมาแต่ละภาพนั้นคนถ่ายจะคิดเสมอว่า

ทุกการกดชัตเตอร์นั้นคุ้มค่าแล้วไม่ว่ารูปจะออกมาเป็นอย่างไร

.

.

ความโรแมนติกยุค 90 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store