NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
การศึกษาไม่เสียเวลา
หมวด: Life

การศึกษาไม่เสียเวลา

  • 526
  • 0
  • 0
EnergyTH

รู้ไหมครับว่าการทำงานต่างๆย่อมอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานหรือเรื่องนั้นๆแน่นอนว่าการศึกษาที่มากจะทำให้เรานั้นได้รับความรู้มากขึ้นเรื่อยๆการทำงานจึงเป็นเรื่องง่าย

ยกตัวอย่างเช่นผม ผมมักจะศึกษาเรื่องที่จะทำก่อนทุกครังก่อนที่จะลงมือทำเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดจะได้ไม่เสียเวลากลับไปแก้ไขมันแต่ในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีมากมายให้ค้นคว้าหาความรู้ไม่ว่าจะเป็น google ก็ดี youtube ก็ดี เด็กสมัยนี้ได้เปรียบด้านการศึกษามากครับผมก็เป็นหนึ่งในเด็กสมัยใหม่ครับผมจึงอาศัยโอกาศนี้เพื้อค้นคว้าหาความรู้ต่างๆเพราะผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อผมในอนาคต  อย่างแน่นอนครับเพื่อความสำเร็จ และประสบการณ์การเรียนรู้ในอนาคตครับ

การศึกษาเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนนครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะจำนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและได้ลงมือทำตามที่คุณศึกษามาหรือไม่ ถ้าไม่ก็แปลว่าคุณทำตัวเองเสียเวลาปล่าวครับ

ผมเชื่อว่าการอ่านบทความของผมจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะครับ

รักตัวเองมากๆนะครับ

ENERGY TH

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store