NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
จงหิวกระหายความสำเร็จ
หมวด: Life

จงหิวกระหายความสำเร็จ

  • 761
  • 100
  • 3
Finn_1987

ความสำเร็จหน้าตาเป็นอย่างไร

เชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามประมาณนี้​ อะไรคือความสำเร็จ​ หน้าตาเป็นอย่างไร​ ลองเปลี่ยนคำถามให้ท้าทายกว่านั้นกันไหม

 

 

"เป้าหมายที่จะสำเร็จ​ 5  ปี​ แต่อยากให้สำเร็จภายใน​ 2  ปี​ ต้องทำอย่างไร" "เป้าหมายที่จะสำเร็จ​ 5  ปี​ แต่อยากให้สำเร็จภายใน​ 2  ปี​ ต้องทำอย่างไร" 

การหาวิธีการที่จะสำเร็จได้ไวกว่าเป้าหมาย​ คือความท้ายทายของนักแสวงหาและหิวกระหายความสำเร็จอย่างยิ่ง

แค่ความคิดเริ่มต้น​ที่เชื่อว่า​ "ทำได้" เชื่อไหมเป็นแรงบันดาลใจให้คนสำเร็จมามากต่อนักแล้ว

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store