NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ภาษาอีสาน นานๆ คำ วันนี้เสนอคำว่า สีแหล่ๆ
หมวด: Life

ภาษาอีสาน นานๆ คำ วันนี้เสนอคำว่า สีแหล่ๆ

  • 1.4K
  • 219
  • 4
แมลงปอปีกเงิน

ภาคอีสานนานๆ คำ วันนี้เสนอคำว่า สีแหล่ 

สีแหล่ คือสีที่อธิบายยากมาก  เป็นสีโทนเย็น ออกไปทางดำ แต่ยังไม่ดำ จะว่าม่วงเข้มก็ไม่ใช่ เพราะออกไปทางมีน้ำเงินเข้มด้วย แต่ละท้องถิ่นจะให้นิยามสีนี้ไม่เหมือนกัน ถามคนแก่บางคนบอกว่าสีแหล่คือสีเขียวเข้มออกไปทางดำ บางคนบอกน้ำเงินเข้ม บางคนบางม่วงเข้ม แต่สิ่งหนึ่งที่คนอีสานเข้าใจตรงกันคือ สีแหล่คือสีคล้ำ ช้ำๆ สีเหมือนผิวหนังตอนฟกช้ำ 

พอนึกสีแหล่ ส่วนใหญ่คนจะไม่ชอบ เพราะเป็นสีแห่งความช้ำ 

ความรักสีแหล่ก็เช่นกัน หากได้ยินใครพูดถึงความรักของเขาว่า ความรักเป็นสีแหล่ๆ นั่นหมายความว่า ความรักของเขากำลังคล้ำ และเจ็บปวดชอกช้ำ แน่นอนว่า คงไม่มีใครชอบความรักสีแหล่ๆ เป็นแน่ 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store