NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
Hotel Man EP.7 ตัวย่อระหว่างแผนก
หมวด: Campus

Hotel Man EP.7 ตัวย่อระหว่างแผนก

  • 595
  • 0
  • 0
Hotel Man

  ตอน  ตัวย่อระหว่าง FO (Front Office Department) and HK (Housekeeping Department)

การติดต่อสื่อสารกันระหว่างแผนกภายในโรงแรมโดยเฉพาะ Front Office และ Housekeeping จะใช้ตัวตัวย่อในการกำกับสถานะของห้องพักในแต่ละประเภทไว้ในระบบ Hotel System และแทนค่าด้วยสี หรือเครื่องหมายบางอย่างพร้อมทั้งอักษรย่อให้พนักงานรู้สถานนะของห้องในขณะนั้นซึ่งตัวย่อที่นำมาให้อ่านกันนี้จะเป็นตัวย่อหลักๆ ที่ใช้งานระหว่างแผนก Front Office และ Housekeeping ที่ใช้กันส่วนใหญ่ประกอบด้วย

1. VC = Vacant Clean หมายถึงห้องว่างที่สะอาดแล้วพร้อมสำหรับส่งแขกได้ทันที ไม่ต้องให้แม่บ้านขึ้นไปทำความสะอาดอีก 

2. VD = Vacant Dirty หมายถึงห้องว่างที่ยังไม่สะอาดยังสกปรกอยู่ อาจจะด้วยเหตุผลที่แขกเพิ่ง C/O ออกไปหรือเกิดปัญหาบางอย่างที่สามารถแก้ไขให้เสร็จได้ในทันที เช่น หลอดไฟเสีย สายชำระขาด เป็นต้น 

3. OC = Occupied Clean หมายถึง ห้องพักที่เป็นแขก In House Guest แล้วแม่บ้านได้ขึ้นไปทำความสะอาดระหว่างวันแล้ว (Daily Room Clean) โดยปกติมาตรฐานการทำความสะอาดห้องพักแขกสำหรับแขก In House Guest จะเริ่มตั้งแต่ประมาณ 10 โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง 4 โมงเย็นและทำทุกวันยกเว้นกรณีที่แขกแขวนป้าย DND = Do Not Disturbs ไว้ที่หน้าห้องเพราะไม่ต้องการให้รบกวน ซึ่งถ้าแขกต้องการทำความสะอาดหลังจากเวลาทำการก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แขกต้องชำระยกเว้นกรณีที่ห้องพักมีปริมาณมากในช่วง  Height  Occupancy และแม่บ้านทำความสะอาดไม่ทันในเวลา 4 โมงเย็นแบบนี้จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะเป็นความผิดพลาดของโรงแรมแต่ก็อาจเสี่ยงต่อการถูกแขก Complain เพราะบางครั้งถ้าทำห้องช่วงเวลาเย็นเกินไปอาจเป็นการรบกวนแขกจนทำให้แขก  Complain  ได้

4. OD = Occupied Dirty หมายถึง ห้องพักของแขกที่เป็น In House Guest ที่แม่บ้านยังไม่ได้เข้าไปทำความสะอาดระหว่างวัน

5. OOO = Out Of Order หมายถึงห้องพักที่ชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้ อาจจะด้วยอยู่ในช่วงปรับปรุงใหญ่ๆ  เช่น ทาสี ปูพื้นห้องใหม่ ทำห้องน้ำใหม่ เป็นต้น ซึ่งการปรับปรุงแต่ละครั้งต้องรายงานฝ่ายบริหารและกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนเพื่อให้ทราบถึงระยะเวลาที่ต้องสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ไป

6. OOI = Out Of Inventory หมายถึง ห้องพักที่มีข้อบกพร่องบางประการ แต่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น หรือแก้ไขได้ทันที เช่น ทีวีในห้องพักชำรุดใช้การไม่ได้ต้องไปหามาเปลี่ยนใหม่ หรือ หลอดไฟเสียต้องไปซ่อม ซึ่งจะไม่ใช้เวลานานเหมือนกรณีของ OOO ยกเว้นกรณีที่ห้อง OOI ซ่อมหรือหาของมาเปลี่ยนไม่ได้และต้องรื้อหรือทำให้เกิดการปรับปรุงใหญ่ ๆ เพิ่มเติมกรณีนี้ก็จะต้องต้องเปลี่ยนสถานะจาก  OOI ไปเป็น OOO เช่น สายชำระในห้องน้ำมีน้ำซึมออกมา ทางแผนกช่างได้เปลี่ยนสายแล้วแต่น้ำยังซึมอยู่จึงสันนิษฐานว่าท่อน้ำอาจรั่วและต้องทำการเจาะผนัง เพื่อทำการซ่อมแซมท่อน้ำภายในแบบนี้เป็นต้น

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store