NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
เมืองไทยเราปลูกข้าวได้ก่อนใคร
หมวด: World

เมืองไทยเราปลูกข้าวได้ก่อนใคร

  • 709
  • 21
  • 28
Surajrati

ข้าว..เป็นอาหารหลักของคนไทยและชาวโลก แผ่นดินไทยผลิตข้าวคุณภาพดีส่งออกไปเลี้ยงชาวโลกอยู่ในลำดับต้นๆ 

ข้าวไทยมีหลากหลายสายพันธุ์ประวัติการเพาะปลูกยาวนาน มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ หรือกว่า ๑๐๐ ปีมาแล้ว ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน จนมีข้าวรสชาติอร่อยถูกปากตามความชอบของผู้บริโภคและมีคุณค่าคุณประโยชน์ทั้งทางอาหารและยา

คน..โบราณที่อาศัยอยู่ในถ้ำปุงฮุง แม่ฮ่องสอน รู้จักนำข้าวมาปลูกโดยตำข้าวทิ้งร่องรอยหลักฐานเปลือกข้าวแตกๆไว้แล้วนำไปหุงด้วยกระบอกไม้ไผ่ เนื่องจากได้พบไม้ไผ่และข้าวเผาไฟด้วย

ท่าทางจะคล้ายๆข้าวหลาม เพราะวิเคราะห์จากเปลือกข้าวแล้วเป็นข้าวเหนียวเมล็ดใหญ่

นอกจากนี้ ที่ถ้ำผีใกล้กับถ้ำปุงฮุงได้พบชิ้นส่วนหินชนวนคล้ายมีดเกี่ยวข้าวในชั้นดินที่กำหนดอายุราว๙,๐๐๐ปีมาแล้ว

เปลือกข้าวที่ถ้ำปุงฮุง มีลักษณะเป็น ข้าวปลูก เพราะไม่มีหางที่ปลายเมล็ด แสดงว่าได้มีการนนำ ข้าวป่า ซึ่งมีหางยาวที่ปลายเมล็ดมาปลูกอย่างต่อเนื่องจนเกิดวิวัฒนาการทำให้หางค่อยๆหดหายไป 

ซึ่งถ้าเป็นวิวัฒนาการโดยตรงแรกเริ่มนำข้าวมาปลูกอาจใช้เวลานานนับพันนับหมื่นปี แต่ถ้าโดยอ้อม กล่าวคือมีการปลูกข้าวอยู่ในบริเวนนั้นแล้ว อาจใช้เวลาเพียงชั่วอายุคนเดียวหรือประมาณ๒๐ปีเท่านั้น

ที่โนนนกทา ขอนแก่น ได้พบร่องรอยแกลบข้าวในภาชนะดินเผาและเมล็ดข้าวซึ่งเป็นถ่าน และที่บ้านเชียง อุดรธานี พบร่องรอยเมล็ดข้าวบนเครื่องมือเหล็ก เป็นลักษณะข้าวเหนียวเมล็ดป้อมคล้ายข้าวญี่ปุ่น กำหนดอายุแหล่งโบราณคดีในภาพรวมประมาณ๕,๐๐๐-๕,๕๐๐ปีมาแล้ว

ในช่วงเวลานี้ มีร่องรอยการทดน้ำซึ่งอาจเป็นระบบชลประทาน การนำสัตว์มาใช้ไถพรวนดิน ทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น ชุมชนบ้านเชียงในยุคนั้นจึงขยายตัวเป็นชุมชนใหญ่มีประชากรจำนวนมาก

ที่ผาหมอนน้อย อุบลราชธานี พบภาพเขียนสีบนผนังหิน เขียนด้วยสีแดงเป็นภาพนาข้าว วัว-ควาย และคน อายุประมาณ๓,๐๐๐ปีมาแล้ว

นับเป็นภาพวาดทิวทัศน์นาข้าวและชาวนาที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย

นักโบราณคดี..จึงเชื่อว่าศูนย์กลางการปลูกข้าวอยู่ในประเทศไทย ก่อนจะแพร่กระจายไปยังจีน อินเดีย เกาหลี ญี่ปุ่น

สรุปได้อย่างภาคภูมิใจว่า..

เมืองไทยเราปลูกข้าวได้ก่อนใครในโลก...

.............

#ข้าวไทย-ครัวไทย-ครัวโลก

#หลักฐานเรื่องข้าวที่เกี่ยวกับโบราณคดีในประเทศไทย.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต.คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๓๐

 

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store