NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
หมวด: Business

เอสอี ดิจิทัล พร้อมให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และเตรียมเปิดตัว ERX ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

  • 0
  • 0
การเงินธนาคาร

บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ในเครือของ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำเนินธุรกิจ การเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ( Initial Coin Offering Portal – ICO Portal ) อย่างเป็นทางการและเต็มรูปแบบในประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างปลอดภัย คาดโครงการแรกมีมูลค่าสูงถึง 3,000 ล้านบาท

ในฐานะผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เอสอี ดิจิทัล มีแผนที่จะให้บริการการเสนอขายโทเคนดิจิทัลครั้งแรกของไทยด้วยเป้าหมายระดมทุนประมาณ 2-3 พันล้านบาท ขณะเดียวกัน เอเลเวตเท็ด รีเทิร์นส์ (Elevated Returns) ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของซีมิโก้ กำลังจะเปิดตัว บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด (“อีอาร์เอ็กซ์”) ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ที่จะมามีบทบาทในการเป็นตลาดรองสำหรับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล โดยขณะนี้ อีอาร์เอ็กซ์ ได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเป็นทางการและคาดว่าจะเริ่มประกอบธุรกิจได้ภายในต้นปีหน้า

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทมีความยินดีที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) อย่างเป็นทางการ นับเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับการระดมทุนในไทย โดยประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีการออกโทเคนดิจิทัลที่มีการกำกับดูแล

โดยหลังจากได้รับความเห็นชอบ เอสอี ดิจิทัล จะสามารถให้บริการเกี่ยวกับการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงสินทรัพย์บางประเภทที่เข้าถึงยาก อาทิ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์บางแห่ง ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้กิจการต่างๆ มีทางเลือกใหม่ในการระดมทุนและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีต้นทุนการระดมทุนที่ต่ำลงด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบนระบบบล็อกเชน

สำหรับเอสอี ดิจิทัล จะให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่บริการที่ปรึกษาในการระดมทุน ตลอดจนการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดรอง ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการโทเคนดิจิทัลตลอดอายุโครงการ ตั้งแต่การกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ไปจนถึงการสื่อสารกับนักลงทุน

โดยบริษัทจะดำเนินการกลั่นกรองกิจการที่ต้องการระดมทุนก่อนการยื่นขออนุมัติต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การลงทุนในโทเคนดิจิทัลนั้นเปิดกว้างให้กับผู้ลงทุนทุกกลุ่ม ทั้งนักลงทุนรายย่อย  นักลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ นิติบุคคลร่วมลงทุน (venture capital) และกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity)

นายสตีเฟ่น อิง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ เอสอี ดิจิทัล กล่าวว่า เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมในด้านต่างๆ อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการวางเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาค การมีกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโต และกฎเกณฑ์การกำกับดูแลที่นำสมัยซึ่งสามารถส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล

“เรามุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าสู่ยุคดิจิทัลนี้ ด้วยการผสมผสานความเชี่ยวชาญระดับโลกจากพันธมิตรของเรากับความเข้าใจในตลาดไทยและการมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ เรามั่นใจว่าเรามีความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในธุรกิจเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล เพิ่มเสรีภาพทางการเงินและช่องทางการเข้าถึงสินทรัพย์ต่าง ๆ เราจะทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างใกล้ชิดเพื่อเปิดตัวโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นการนำแนวคิดของตลาดทุนดิจิทัลมาใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม”

นายสตีเฟ่น กล่าวว่า ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของเรานอกจากจะช่วยให้กิจการและนักลงทุนเข้าถึงโอกาสซึ่งก่อนหน้านี้ดูเป็นเรื่องยาก แต่ยังช่วยดึงดูดธุรกิจและบริษัทด้านเทคโนโลยีที่สนใจระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัลมาสู่ประเทศไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยในระยะยาว

โดยเอสอี ดิจิทัล เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีความปลอดภัยสูงและครบครันด้วยลักษณะการใช้งานสำหรับการระดมทุนด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย บริษัทมีทีมงานมืออาชีพที่เปี่ยมประสบการณ์และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่มีเสถียรภาพสูง มีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการดำเนินงานที่ครบวงจร และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการระดมทุนแต่ละราย

ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของเอสอี ดิจิทัล ช่วยให้กิจการที่ต้องการระดมทุนสามารถดำเนินการตามขั้นตอนประเมินตรวจสอบต่าง ๆ ที่จำเป็นได้อย่างสะดวกง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงกระบวนการตรวจสอบตามนโยบายป้องกันการฟอกเงิน การทำความรู้จักผู้ลงทุน การจัดประเภทผู้ลงทุน และการพิจารณาความสามารถของผู้ลงทุนในการปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้บริการขณะเดียวกัน เอสอี ดิจิทัล จะทำการประเมินศักยภาพของโครงการระดมทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ขั้นตอนการตรวจสอบ (Due Diligence) อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงโอกาสการลงทุนที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ เนื่องจากโทเคนดิจิทัลยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักลงทุนและตลาดในประเทศไทย เอสอี ดิจิทัล จึงมีแผนจัดโครงการให้ความรู้กับนักลงทุนภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตร หน่วยงานรัฐ และองค์กรธุรกิจชั้นนำต่าง ๆ ของไทย

“การที่มีโครงการระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล จะช่วยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย การเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจดิจิทัลจะเป็นตัวผลักดันให้ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยให้ก้าวไปข้างหน้า โดยการเพิ่มโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ตลอดจนลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การกำกับดูแล”

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store