NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
บทกวี...กุหลาบงาม
หมวด: Life

บทกวี...กุหลาบงาม

  • 577
  • 3
  • 2
อุษาญาดา

กุหลาบงามแบ่งบานยามเช้าตรู่
สีชมพูอ่อนหวานปานภาพฝัน
แทนคิดถึงเยื่อใยในสัมพันธ์
ฟ้ากางกั้น...ส่งไปได้ครึ่งทาง

อุษาญาดา

ขอบคุณภาพ  sirivan chaipongsavalee / Usayada
 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store