NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
7 ของสะสมที่ไม่คิดว่าจะมีคนสะสมของเหล่านี้
หมวด: Funny

7 ของสะสมที่ไม่คิดว่าจะมีคนสะสมของเหล่านี้

  • 577
  • 0
  • 1
moment

เราเคยนำเสนอบทความของนักสะสมของเล่นตัวยงที่ได้รางวัลจากกินเนสบุ๊คมาแล้ว คราวนี้เราจะพาไปดูของสะสม 7 อย่างที่ไม่คิดว่าจะใครสะสมของเหล่านี้ แต่เรื่องการสะสมของมันก็เป็นความหลงใหลใคร่ชอบส่วนตัวอะนะ บางคนอาจจะเห็นแง่งามและคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นก็เป็นได้ 

และ 7 สิ่งที่ไม่คิดว่าจะมีคนสะสมคืออะไรบ้างไปดูกัน 

David Morgan เป็นเจ้าของกรวยจราจร 137 ชิ้น

 

Paul Brockman นักสะสมชุดเดรสกว่า 55,000 ชุดจากแคลิฟอร์เนีย 

 

Manfred S.Rothstein เจ้าของไม้เกาหลัง 675 อันจาก 71 ประเทศ 

 

Carsten Tews ชาวเยอรมันน่าจะเป็นคนที่มีโทรศัพท์มือถือมากที่สุดในโลกถึง 1,563 เครื่อง 

Jean-François Vernetti เจ้าของป้ายห้ามรบกวนที่แขวนตามโรงแรมมากถึง 11,111 ชิ้น จากโรงแรมทั่วโลก 

 

Zhang Dafang นักสะสมโทรศัพท์บ้านชาวจีนกว่า 600 เครื่อง จากหลากหลายประเทศ 

Petra Engels เธอเก็บสะสมยางลบที่ต่างกันกว่า 100 ประเทศ ไว้ในตู้นับรวมแล้วได้ 19,571 ชิ้น 

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store