NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
หัวใจเย็นชา
หมวด: Life

หัวใจเย็นชา

  • 562
  • 102
  • 2
อุษาญาดา

การจากไปของเธอ
ทำให้ฉันร้องไห้
การปรากฏกายของเธอ
ทำให้ฉันเจ็บปวด

ได้โปรดเมินเฉยอย่างเคย
ให้ความเฉยเมย
เข่นฆ่าฉันให้ตาย
ไปจากความอ่อนแอ

อุษาญาดา 

ขอบคุณภาพ Tanya Maru/Usayada

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store