NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
รักในสิ่งที่ทำ
หมวด: Life

รักในสิ่งที่ทำ

  • 553
  • 21
  • 0
Boonma studio

-เมื่อทำในสิ่งที่รักที่ชอบ งานจะออกมาดี- 

แต่ก็อย่าเอาแต่วิ่งตามหาสิ่งที่ชอบ จนไม่มีเวลาได้ลงมือทำอะไร ถ้ายังไม่รู้ว่าชอบรึอยากทำอะไร จงเริ่มรักในสิ่งที่ทำอยู่ในทุกๆวัน เพราะถ้ารอทำสิ่งที่รักรอไว้ทีหลัง หรือเที่ยวออกตามหามัน บางครั้งเราอาจเสียใจที่ไม่ได้ลงมือทำอะไรซักที

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store