NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
น้อยใจ
หมวด: Life

น้อยใจ

  • 579
  • 1
  • 0
FA-SA-RA-BU-RI

คบกัน แต่ทำไมทำเหมือนกับว่าเราไม่รู้จักกันเลย ทั้งที่เราก็คบกันมานานพอที่จะ รู้จักตัวตนของกันและกัน  แต่พอมาวันนี้ เรากลับรู้สึกว่า เวลาที่ผ่านมาเรารู้จักกันจริงหรือป่าว 

ความรู้สึกวันนี้แค่อยากให้เธอพูดว่าฉันเป็นคนสำคัญ พอที่จะทำให้เธอเลือกฉัน และเป็นห่วงฉันมากกว่าเพื่อนของเธอ

 

 

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store