NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
Unilever ให้คำมั่นลดบรรจุภัณฑ์จาก Virgin Plastic ลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2025
หมวด: World

Unilever ให้คำมั่นลดบรรจุภัณฑ์จาก Virgin Plastic ลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2025

  • 606
  • 1
  • 0
Indy Workers

บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวอย่าง Unilever สัญญาว่า จะลดปริมาณการใช้  Virgin Plastic หรือ พลาสติกผลิตใหม่ ลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2025

กลุ่มบริษัท Unilever ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ Dove, St. Ives, Tresemme, Vaseline และ Toni & Guy และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย ได้ให้คำมั่นว่า ภายในปี 2025 Unilever จะช่วยเก็บรวบรวมและดำเนินการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกซึ่งมีจำนวนมากกว่าที่บริษัทขายออกไปให้ได้

"การใช้พลาสติกอาจมีความจำเป็นในบางบริบท แต่ท้ายที่สุดแล้ว มันไม่ควรถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมในรูปแบบขยะ เราสามารถกำจัดขยะพลาสติกโดยดำเนินการอย่างรวดเร็วและลงมือทำทุกจุดในวงจรของพลาสติก" Alan Jope ซีอีโอของ Unilever กล่าว

เขากล่าวเสริมว่า "การทำสิ่งนี้ให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีความคิดขั้นพื้นฐานใหม่ๆ ในแนวทางของเราสำหรับบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ เราจำเป็นต้องหาวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและดำเนินการขยายขนาดรูปแบบของธุรกิจใหม่ๆ เช่น การใช้ซ้ำ และ การ Refill ซ้ำ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน"

จากข้อมูลของ Unilever บรรจุภัณฑ์พลาสติกในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 700,000 ตันต่อปี แต่บริษัทมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณบรรจุภัณฑ์พลาสติกผลิตใหม่ ลงเหลือ 350,000 ตัน    ภายในปี 2025

มันจะกำจัดการใช้พลาสติกมากกว่า 100,000 ตัน ผ่านกระบวนการ "การลดการใช้พลาสติกอย่างสมบูรณ์แบบ" ซึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์ต่างๆ เช่น มุ่งเน้นการใช้ซ้ำ และ/หรือ การใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ Refill ได้หลายครั้ง และการลดปริมาณพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ ส่วนที่เหลือของเป้าหมายจะทำได้โดยใช้พลาสติกรีไซเคิล

บริษัทจะพยายามเก็บรวบรวมและจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกประมาณ 600,000 ตันต่อปี ภายในปี 2025 โดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดการขยะ การจัดซื้อและการใช้พลาสติกรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งเข้าร่วมในแผนการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต ในการรวบรวมบรรจุภัณฑ์พลาสติกของบริษัทกลับคืนมา

"การประกาศในวันนี้โดย Unilever  เป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนสำหรับพลาสติก เราเรียกร้องให้บริษัทอื่นๆ ทำตามการนำของพวกเขา ดังนั้น เราจึงจะสามารถกำจัดพลาสติกที่เราไม่ต้องการได้ นำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และในที่สุด สิ่งที่เราต้องการ คือ การหมุนเวียนและการสร้างระบบเศรษฐกิจที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกจะไม่สูญเปล่าหรือกลายเป็นขยะอีกต่อไป"  Ellen MacArthur ผู้ก่อตั้งมูลนิธิการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อม "Ellen MacArthur Foundation" กล่าว

Unilever  ศึกษาอย่างจริงจังเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้พลาสติกมาตั้งแต่ปี  2017 โดยเริ่มจากการเปิดตัวกลยุทธ์สำหรับพลาสติก นั่นคือ "Less, Better, No"

 Unilever   มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รีไซเคิลได้ หรือย่อยสลายได้ภายในปี 2025 และให้คำมั่นที่จะรวมพลาสติกรีไซเคิลอย่างน้อย 25% ของบรรจุภัณฑ์ของบริษัทในปี 2025 เช่นกัน และพวกเขาอยู่ในระหว่างการติดตามผลและลงมือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ที่มาและภาพ StarOnline

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store