NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
เหมือนว่า ไม่เคยรู้จักกัน
หมวด: Life

เหมือนว่า ไม่เคยรู้จักกัน

  • 585
  • 31
  • 3
อุษาญาดา

'..............
พบสายตาที่ว่างเปล่า
แน่ล่ะฉันปวดร้าว
โลกก็เศร้าไปหลายวัน'

กลอนเปล่าบทนี้จำติดตาตรึงใจมาจากหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว
นึกถึงขึ้นมาในความวังเวงใจ เมื่อต้องพบภาวะ'เหมือนไม่เคยรู้จักกัน'

เพื่อนเคยถามว่า "เป็นไหม...อึดอัดเวลาต้องเจอบางคนในเมนต์เพื่อน"
"เป็นเหมือนกัน ก็ต้องทำใจแข็ง ๆ เขายังทำกับเราได้ เราก็ต้องทำเหมือนพบสายลมให้ได้"

'กาลเวลาพิสูจน์คน' ถ้อยคำเก่า ๆ ที่ไม่เคยล้าสมัย และจะเป็นเช่นนั้นเสมอไป

อุษาญาดา

ขอบคุณภาพ Pixabay

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store