NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
วัดสุทัศน์..วัดใจกลางพระนคร
หมวด: Food & Travel

วัดสุทัศน์..วัดใจกลางพระนคร

  • 549
  • 0
  • 1
Surajrati

เมื่อสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานี แรกเริ่มสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี ๒๓๒๕ นอกจากมีการลงเสาหลักเมือง เป็นการลงหลักปักฐานให้บ้านเมืองมั่นคงแล้ว ยังมีการสร้างเทวสถานและเสาชิงช้าไว้ใกล้บริเวณกลางพระนคร ให้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมของพราหมณ์ หรือที่เรียกว่าโบสถ์พราหมณ์

ต่อมาเมื่อปี ๒๓๕๐ ปลายสมัยรัชกาลที่่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดที่ใจกลางพระนคร ใกล้กับโบสถ์พราหมณ์ พระราชทานนามว่า วัดมหาสุธาวาส

พื้นที่เดิมเป็นป่าสะแก และเป็นที่ลุ่ม โปรดเกล้าฯ ให้ถมที่ แล้วสร้างพระวิหาร ประดิษฐาน พระศรีศากยมุนี ซึ่งอัญเชิญมาจาก พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ กลางเมืองสุโขทัยเก่า ที่ในตอนนั้นเป็นเมืองร้าง ล่องแพมาขึ้นบริเวณ ท่าช้าง ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของพระบรมมหาราชวัง จนต้องมีการรื้อประตู และกำแพงพระนครด้านนี้ เพื่อให้องค์พระที่มีขนาดใหญ่ สามารถผ่านเข้ามาได้ จึงเรียกท่าน้ำแห่งนี้ว่า ท่าพระ อีกชื่อหนึ่ง

แม้ว่าขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ จะทรงมีพระชนมายุมากแล้ว แต่ก็ทรงมีพระราชศรัทธา ทรงพระดำเนิน (เดิน) โดยพระบาทเปล่า ตามถนนในกระบวนแห่ เชิญพระศรีศากยมุนี ไปจนถึงพระวิหารวัดสุทัศน์

ด้วยเหตุที่มีพระวิหารขนาดใหญ่ ประดิษฐานพระพุทธรูปใหญ่ ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดพระโต วัดพระใหญ่ หรือบ้างก็เรียก วัดเสาชิงช้า ตามที่มีเสาชิงช้าอยู่หน้าวัด 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ทรงมีพระราชศรัทธา โดยทรงจำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เอง เป็นลวดลายเครือเถา ต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เกาะเกี่ยวกันอย่างสลับซับซ้อนสวยงาม นับเป็นฝีมือครูช่างแกะสลักเลยทีเดียว

การสร้างวัดมาแล้วเสร็จ ในสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เมื่อปี ๒๓๙๐ พระราชทานนามว่า วัดสุทัศนเทพวราราม

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงผูกนามพระพุทธรูปประธานในพระวิหาร พระอุโบสถ และศาลาการเปรียญ ให้มีความคล้องจองกันว่าพระศรีศาก พระศรีศากยมุนี พระตรีโลกเชษฐ์ และ พระเสรฏฐมุนี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ เคยเสด็จฯ มาทอดพระเนตรวัดสุทัศน์ และมีพระราชปรารภไว้ว่า ที่นี่น่าอยู่ เมื่อสวรรคต จึงได้อัญเชิญ พระบรมราชสรีรังคาร มาบรรจุที่ผ้าทิพย์ ด้านหน้าพุทธบัลลังค์ พระศรีศากยมุนี เมื่อปี ๒๔๙๓ และประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ด้านมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระวิหาร โดยมีพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ ๙ มิถุนายน ของทุกปี

นอกจากนี้ ในพระวิหาร ยังมีศิลปที่สวยงาม ได้แก่ พระพุทธรูปประจำวันต่าง ๆ พระอุปคุต พระศรีอาริย์ พระสุนทรีวาณี (เทพนารีผู้รักษาพระพุทธศาสนา) จิตรกรรมฝาผนัง ที่มีชื่อเสียงคือภาพเปรต ซึ่งเป็นที่มาของเรื่อง เปรตวัดสุทัศน์ ที่กล่าวขานกันว่า

ถ้าอยากเห็นเปรต ให้ไปดูที่วัดสุทัศน์

บริเวณรายรอบวัด มีตุ๊กตาจีนแกะสลักจากหิน ประติมากรรมรูปม้าสำริด ให้ชื่นชมความงดงามของศิลปทั้งไทยและจีน อย่างผสมกลมกลืนอีกด้วยฯ

.......................

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store