NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
หมวด: Food & Travel

เกาหลีให้ ผีน้อย กลับประเทศ ลงทะเบียนไม่เสียค่าปรับ แต่ถ้าถูกจับ ปรับสูงสุด 5 แสน

  • 0
  • 0
Mango Zero

ศูนย์บริการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ประกาศมาตรการแก้ปัญหาการเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือเป็นแรงงาน โดยการเปิดลงทะเบียนแรงงานไทยผิดกฎหมายที่อาศัยอยู่ในเกาหลี ได้แก่

  • แรงงานไทยที่อยู่อาศัยในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย
  • แรงงานไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีใต้เกินที่กำหนดในวีซ่าเข้าเมือง

ให้รายงานตัวกลับไทยโดยสมัครใจ ภายในวันที่ 11 ธ.ค. 2562 – 30 มิ.ย. 2563 โดยไม่เสียค่าปรับ และไม่ติดแบล็กลิสต์ห้ามเข้าเกาหลีใต้ หากเกินกำหนดจะต้องจ่ายค่าปรับ ดังนี้

  • เดินทางกลับวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2563 เสียค่าปรับ 30%
  • เดินทางกลับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป เสียค่าปรับ 50%
  • แรงงานผิดกฎหมายที่ไม่มาลงทะเบียนตามกำหนดและถูกจับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 จะต้องเสียค่าปรับตามระยะเวลาที่อยู่เกินวีซ่า หากอยู่เกินวีซ่า 3 ปีขึ้นไป จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 20 ล้านวอน
  • (ประมาณ 500,000 บาท) ผู้ที่จ่ายค่าปรับก่อนกลับไทย ห้ามเดินทางเข้าประเทศ (ตม.จะตรวจสอบก่อนจะอนุญาตให้เข้าประเทศ)

ผู้ที่เดินทางกลับและไม่จ่ายค่าปรับ จะติดแบล็กลิสต์ห้ามเข้าประเทศเกาหลี

  • เดินทางกลับตั้งแต่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2563 จะห้ามเข้าประเทศเกาหลี 1-10 ปี
  • เดินทางกลับตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป จะห้ามเข้า 3-10 ปี

ส่วนนายจ้างที่แจ้งการจ้างแรงงานผิดกฎหมาย จะไม่ต้องจ่ายค่าปรับ และได้รับการอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติถูกกฎหมายได้ชั่วคราว

ที่มา workpointnews

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store