NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
รักยากจะบอก
หมวด: Life

รักยากจะบอก

  • 521
  • 2
  • 0
โมกหอม

#รักและคิดถึง 

ศิลปะ...แห่งรัก ยากจะบอก         ดั่งม่านหมอก รุ้งพราย ย่างกรายผ่าน                                             
ดั่งสายลม เทพนิยาย ไร้บทกาล รักโปรยหว่าน ผูกใจ ไว้สัมพันธ์ 

รักเข้าใจ ความหมายรัก    
สามิภักดิ์ ใยโยง เชื่อมคงมั่น        
มิยื้อแย้ง ตอบโต้ โอ่ประชัน   
นิยามนั้น ยากพราย ความหมายรู้

รักเอย..ใครบัญญัติ กฎบัตรรัก  
รักข้าใคร่ ประจักษ์ สุงสุดกู่  
รักใช่ต้อง เหตุผล ล้นพรั่งพรู  
รักนั้น..คือครู สอนบทเรียน

รักนั้น...คือพลัง ของชีวิต            
รักเป็นสิทธิ์ ส่วนตน มิเกษียณ     รักฉันใช่ บังคับ ข่มติเตียน       
รักฉันเพียร ใส่ใจ ให้แด่คุณ.             ...ให้แด่คุณ 

รับรึไม่..ใจคุณ มีคำตอบ             ฉันได้มอบ ฝากไว้ คุไออุ่น        ฝากตะวัน จันทรา เนื้อนาบุญ         
แนบเป็นทุน ถักเยื่อ เจือจารจำ

จักร้อยพจน์ กี่บท จรดรัก      ยืนยันหนัก แน่นหนึ่ง ถึงร้อยย้ำ  สักกี่กาล นานเนิ่น สักกี่กรรม
มีน้อยคำ เพียงหนึ่ง คิดถึงคุณ          ...คิดถึงคุณ

                     โมกหอม

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store