NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ชิมช้อปใช้ อินเตอร์ ก็มา! แจกคูปองแทนเงินสดกระตุ้นต่างชาติเที่ยวไทย
หมวด: Business

ชิมช้อปใช้ อินเตอร์ ก็มา! แจกคูปองแทนเงินสดกระตุ้นต่างชาติเที่ยวไทย

  • 390
  • 0
  • 0
Money

เว็บไซต์ thebangkokinsight รายงานว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าในวันที่ 31 ม.ค. นี้ จำนำมาตรการ “ชิมช้อปใช้” เวอร์ชั่นอินเตอร์ สำหรับกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เป็นมาตรการที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ อาจเกิดความกังวลเมื่อเดินทางมาไทย เพราะเงินบาทแข็งค่าส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในเมืองไทย สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแพงขึ้นมากกว่า 10% การแจกคูปองเงินสดสำหรับช้อปปิ้งทดแทนค่าเงินบาทที่แข็งค่า

ชิมช้อปใช้แจกต่างชาติ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทั้งนี้ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย หรือการท่องเที่ยวในประเทศที่ผ่านมาจะดำเนินการผ่านมาตรการของกระทรวงการคลัง ส่วนมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ กระทรวงฯ จะเร่งดำเนินการในเร็ววันนี้ เพื่อดึงดูดจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ลดลง จากทั้งปัญหาเศรษฐกิจ การตัดราคาของคู่แข่ง และเงินบาทแข็งค่า หลังวันที่ 31 ม.ค. นี้ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศจะทยอยออกมา

นอกจากนี้ ใน ครม. เศรษฐกิจ ยังจะเสนอมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ได้แก่ มาตรการฟรีวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวจีน และอินเดีย หากไม่ผ่านการเห็นชอบก็จะขอขยายเวลามาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival : VoA) ไปจนถึงสิ้นปี 2563 แทน จากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจากสองตลาดใหญ่ ชูเป็นจุดขายแข่งกับประเทศคู่แข่ง เช่น มาเลเซีย ที่ล่าสุดประกาศให้ฟรีวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวจีน และอินเดียเช่นกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 63

ทั้งนี้ หากมาตรการฟรีวีซ่าผ่านความเห็นชอบ จะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียจาก 1.9 ล้านคน เมื่อปีที่แล้วเป็น 2.5 ล้านคนในปีนี้ ขณะที่นักท่องเที่ยวจีนคาดจะเพิ่มจาก 11 ล้านคนปีที่แล้ว เป็นไม่ต่ำกว่า 12 ล้านคนในปีนี้ แต่ถ้าไม่มีมาตรการนี้ นักท่องเที่ยวจีนและอินเดียอาจเปลี่ยนใจไปเที่ยวประเทศอื่นๆ เช่น มาเลเซีย และเวียดนาม

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store