NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
หมวด: Business

MDRT จับมือสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดวิ่งพ้นภัยฉลองครบรอบ 100 ปี

  • 0
  • 0
การเงินธนาคาร

MDRT ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “วิ่งพ้นภัย” เพื่อหาทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโอกาสต่างๆ ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

นายนิธิโรจน์  ธนโอฬารสิน MDRT Thailand Country Chair 2019-2020 เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จะมีวาระโอกาสครบ 100 ปี ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เข้มแข็งมีภารกิจให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยมายาวนาน และ MDRT เองก็เป็นองค์กรที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองคุ้มภัยของประชาชน จึงได้ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “วิ่งพ้นภัย” เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติมากมายทั่วประเทศ ทั้งอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือ ภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายจำนวนมาก หากเราสามารถหาทุนได้จำนวนหนึ่งนำไปสมทบให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ก็จะช่วยทำให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือที่ดีขึ้นและเยียวยาฟื้นฟูใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

โดยในการวิ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การวิ่งเสมือนจริง (Virtual Run) 1 เบอร์วิ่ง ราคา 500 บาท และการวิ่งวันแข่งขัน (Actual Run) จัดวิ่ง 2 ระยะ คือมินิมาราธอน (13.4 กม.) และเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (5.6 กม.) ทุกระยะทาง 1 เบอร์วิ่ง ราคา 500 บาท ซึ่งทุกระยะไม่มีการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนี้ยังเปิดรับการบริจาคแบบพิเศษ คือการวิ่งแบบ VIP ทุกระยะทาง 1 เบอร์วิ่ง ราคา 2,000 บาท ส่วนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนักวิ่งที่สมัครแบบ VIP และนักวิ่งทั่วไปจะได้รับของระลึก คือ เสื้อและเหรียญที่ระลึกหลังวิ่งเข้าสู่เส้นชัย โดยสถานที่จัดกิจกรรมจะจัดขึ้น ณ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 03.00-08.00 น.

โดยผู้ที่สนใจสมัครวิ่งและเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ที่ www.amazingfield.net สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/wingponpai

สำหรับ MDRT หรือ สโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม คือสมาคมของสุดยอดฝีมือทางด้านการเงินนานาชาติ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2470 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสมาชิกรวมกันทั่วโลกประมาณ 75,000 คน เพื่อให้บริการทางการเงินทั่วโลก กลุ่มบุคคลที่จะเป็นสมาชิกได้จะต้องสามารถสร้างมูลค่าหรือยอดขายได้สูงสุดต่อปีมากกว่า 1,000,000 เหรียญสหรัฐ ตามมาตรฐานของ MDRT ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวที่ใช้กันทั่วโลก

ด้าน พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย” โดยร่มกับ MDRT Thailand เพื่อประชาสัมพันธ์ในวาระโอกาสครบ 100 ปี ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 ซึ่งระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” นี้เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องความสับสนของข้อมูล ความไม่ทั่วถึง และความซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ และนอกจากนี้เพื่อหารายได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโอกาสต่างๆ

ขณะที่ นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สำหรับ สถานตากอากาศบางปู ที่ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย” ซึ่งเป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจและเป็นศูนย์รวมของฝูงนกนางนวลในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน เช่น นกนางนวลหัวดำใหญ่ นกปากแอ่นหางดำ และนกซ่อมทะเล-อกแดง ซึ่งอพยพหนีหนาวจากประเทศจีนมาอยู่ที่นี่กันจำนวนมาก

โดยจังหวัดสมุทรปราการ มีความยินดีที่ทางสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และ MDRT Thailand เห็นความสำคัญและความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดงานวิ่งพ้นภัย เต็ม 100 เพื่อ 100 ปี และจังหวัดสมุทรปราการมีความพร้อมที่ให้การสนับสนุนเรื่องสถานที่อย่างเต็มที่

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store