NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ไวรัสโคโรนา: เกาหลีเหนือพบผู้ติดเชื้อรายแรก โผล่กรุงเปียงยาง หลังเพิ่งกลับจากจีน
หมวด: World

ไวรัสโคโรนา: เกาหลีเหนือพบผู้ติดเชื้อรายแรก โผล่กรุงเปียงยาง หลังเพิ่งกลับจากจีน

  • 354
  • 0
  • 0
News

จุงอัง อิลโบ สื่อเกาหลีใต้รายงานวันนี้ (7 ก.พ.) โดยอ้างคำประกาศของหนังสือพิมพ์รัฐบาลเกาหลีเหนือชื่อ โรดง ชินมุน ว่า เกาหลีเหนือพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คนแรกของประเทศ เป็นผู้หญิงชาวกรุงเปียงยาง ที่เพิ่งกลับมาจากประเทศจีน

อย่างไรก็ตาม รายงานดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของผู้ป่วยรายนี้เพิ่มเติม

ที่ผ่านมา เกาหลีเหนือระงับเที่ยงบินจากจีนและรัสเซียแล้ว ทั้งยังปิดเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับชายแดน 2 ประเทศนี้ และบังคับใช้มาตรการห้ามประชาชนเดินทางออกไปยังต่างประเทศ ไม่ใช่แค่นั้นยังปิดบริการของสำนักงานประสานงานกับเกาหลีใต้ ที่ตั้งอยู่ทางเหนือของเขตปลอดทหาร

หนังสือพิมพ์ โรดง ชินมุน ระบุอีกว่า หน่วยงานรัฐของเกาหลีเหนือยกระดับความเข้มข้นในการตรวจตราชายแดนและคัดกรองสุขภาพของชาวเกาหลีเหนือที่เดนิทางกลับจากการเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังต่างประเทศแล้วด้วย

นอกจากนี้ โรดง ชินมุน ระบุต่อไปว่า เกาหลีเหนือส่งบุคลากรด้านสาธารณสุข 30,000 คนไปตรวจสุขภาพของประชาชน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคและการป้องกันโรคให้ประชาชนทราบแล้ว

 

ข้อมูล : Jooang Ilbo ภาพ : Ed JONES / AFP

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store