NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ประเทศยูเออี สั่งห้ามพลเมืองเดินทางมา ไทย-อิหร่าน หวั่นเจอโควิด-19 ระบาด
หมวด: World

ประเทศยูเออี สั่งห้ามพลเมืองเดินทางมา ไทย-อิหร่าน หวั่นเจอโควิด-19 ระบาด

  • 428
  • 0
  • 0
News

เมื่อวานนี้ (24 ก.พ. 63) กระทรวงการต่างประเทศและความมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ประกาศห้ามพลเมืองเดินทางไปยังประเทศไทยและประเทศอิหร่านแล้ว

โดยระบุว่า หลังจากติตดามสถานการณ์และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปกป้องความปลอดภัยสาธารณะและสุขภาพของพลเมืองในประเทศ จึงประกาศคำสั่งห้ามเดินทางไปยัง 2 ประเทศดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้ (24 ก.พ.)

ทั้งนี้ พลเมืองของยูเออีที่ยังอยู่ในไทยและอิหร่านในขณะนี้ ให้ติดต่อสถานทูตยูเออี หรือคอลล์เซ็นเตอร์ของกระทรวงที่หมายเลขโทรศัพท์ 800 44444

ข้อมูล : กระทรวงการต่างประเทศฯ ยูเออี ภาพ : แฟ้มภาพ AFP

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store