NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
Google ปรับเปลี่ยนรูปแบบของงาน Google I/O 2020 เป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยง COVID 19 
หมวด: Tech

Google ปรับเปลี่ยนรูปแบบของงาน Google I/O 2020 เป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยง COVID 19 

  • 533
  • 0
  • 0
HiTech

นอกจากค่ายมือถือทั้งหลายที่ยกเลิกการจัดงานแถลงข่าว ล่าสุดพี่ใหญ่อย่าง Google ก็ได้ยกเลิกการจัดงาน 2 Event ได้แก่ Google Cloud Next 2020 สำหรับองค์กร และอีกงานคือ Google I/O 2020 ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเปิดตัว Android 11 รุ่นใหม่ และอาจจะเผยโฉมมือถือรุ่นใหม่ของ Pixel ไปจัดออนไลน์ทั้งหมด 

 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่างานทั้งหมดเจะยกเลิกและเปลี่ยนรูปแบบที่สามารถรับชมผ่าน Live Steaming ได้แล้ว ผู้ที่ซื้อบัตรงาน Google I/O 2020 สามารถขอคืนเงิน หรือเปลี่ยนเป็นการซื้อบัตรงาน Google I/O 2021 ได้ทันที  

ข้อมูล : Twitter @GoogleDevs 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store