NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
โควิด-19: แบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล
หมวด: Health

โควิด-19: แบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล

 • 466
 • 0
 • 0
Health

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำ แบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ที่โรงพยาบาล เพื่อการประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองให้ปลอดภัย และลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น สำหรับประชาชนทั่วไป

สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้ ที่นี่


พื้นที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

 • สาธารณรัฐประชาชนจีน (+ฮ่องกง มาเก๊า)
 • ญี่ปุ่น
 • เกาหลีใต้ 
 • อิตาลี 
 • อิหร่าน 
 • ฝรั่งเศส 
 • เยอรมนี 
 • สหรัฐอเมริกา 
 • สวิตเซอร์แลนด์ 
 • นอร์เวย์ 
 • เดนมาร์ก 
 • เนเธอร์แลนด์ 
 • สวีเดน 
 • อังกฤษ

 

ตอบ ใช่ หรือ ไม่ใช่ ในคำถามต่อไปนี้

ในช่วง 14 วันก่อนหน้า ท่านมีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือไม่ ดังนี้

ข้อที่ 1 : ท่านเดินทางหรืออยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของโควิด-19 ใน 14 วันที่ผ่านมา (พื้นที่ระบาดระบุไว้ด้านบน)

(ใช่/ไม่ใช่)


ข้อที่ 2 : ท่านเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติสัมผัสใกล้ชิด หมายถึง ได้สนทนากันในระยะน้อยกว่า 1 เมตร และนานมากกว่า 5 นาที หรือถูกไอ/จามใส่โดยไม่มีการป้องกันเช่นใส่หน้ากากอนามัย

(ใช่/ไม่ใช่)


ข้อที่ 3 : มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันโรคติดเชื้อโควิด-19

(ใช่/ไม่ใช่)


ข้อที่ 4 : มีผู้ที่อยู่อาศัยร่วมบ้านเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีรายงานการ ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (พื้นที่ระบาดระบุไว้ด้านบน)

(ใช่/ไม่ใช่)


ข้อที่ 5 : เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ที่สัมผัสกับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนติดเชื้อโควิด-19

(ใช่/ไม่ใช่)


ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่

 • มีไข้
 • ไอ
 • มีน้ำมูก
 • เจ็บคอ
 • หายใจลำบาก หอบเหนื่อย


ในสถานที่ท่านที่ไปประจำ คนที่สนิทใกล้ชิดกับท่าน มีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เสมหะ มากกว่า 5 คน พร้อมๆ กัน ในช่วงเวลาภายใน 1 สัปดาห์หรือไม่

(ใช่/ไม่ใช่)


เราเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน?

กรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลเอาไว้ ดังนี้

เสี่ยงน้อยมาก > ไม่มีอาการไข้หวัดใดๆ ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในกลุ่มเสี่ยง ไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง = ไม่ต้องไปโรงพยาบาล ดูแลสุขภาพให้ดี

เสี่ยงเล็กน้อย > มีอาการคล้ายไข้หวัด ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในกลุ่มเสี่ยง ไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง = เฝ้าสังเกตอาการของตัวเอง หากไม่ดีขึ้นใน 48 ชั่วโมง ควรพบแพทย์

มีความเสี่ยง > ไม่มีอาการไข้หวัดใดๆ มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในกลุ่มเสี่ยง เคยใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง = กักตัวเองอยู่ในบ้าน 14 วัน ไม่ใช้ของร่วมกับคนอื่น สวมหน้ากากอนามัย หากเริ่มมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัด ควรพบแพทย์

มีความเสี่ยงสูงมาก > มีอาการคล้ายไข้หวัด มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในกลุ่มเสี่ยง เคยใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง = หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด-ใช้ของร่วมกับคนอื่น สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปโรงพยาบาลทันที

ข้อมูล : โรงพยาบาลราชวิถี ภาพ : iStock

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store