NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ไวรัสโคโรนา: การแพร่ระบาดระยะ 3 ของ “โควิด-19” หมายความว่าอย่างไร?
หมวด: Health

ไวรัสโคโรนา: การแพร่ระบาดระยะ 3 ของ “โควิด-19” หมายความว่าอย่างไร?

  • 432
  • 0
  • 0
Health

ในระยะนี้เราจะได้ยินคนพูดถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ระยะ 3 หรือเฟส 3 กันอยู่บ่อยๆ จริงๆ แล้วเฟส 3 ที่ว่าคืออะไร แล้วเมืองไทยเข้าสู่เฟส 3 หรือยัง ถ้าเข้าเฟส 3 แล้วจะอันตรายแค่ไหน เรามาดูกัน


การแพร่ระบาดระยะ 3 หมายความว่าอย่างไร?

ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายว่า ระยะ 1, 2, 3 ที่เราได้ยินกันอยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรค หรือระดับความรุนแรงของโรค แต่เป็นการกำหนดระยะของการระบาดเพื่อวางแผนเสนอนโยบาย และวางมาตรการในการดูแลควบคุม และป้องกันโรค โดยเป็นการกำหนดนโยบายของแต่ละประเทศ จึงไม่ได้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั่วโลก

สำหรับประชาชนทั่วไป เราคงไม่มีความจำเป็นต้องถาม ว่าเข้าระยะที่ 3 หรือยัง เพราะไม่ว่าจะอยู่ระยะใด แนวทางการปฏิบัติตัวก็จะต้องเข้มข้นอยู่ตลอดเวลา ควรป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามคำแนะนำในเชิงนโยบายที่จะออกมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแล และควบคุมโรค

อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยกำหนดระยะการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (ในกรณีของโควิด-19) ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะ 1 หมายถึง การพบผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างประเทศเท่านั้น ผู้ป่วยเดินทางจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยโดยติดเชื้อมาจากต่างประเทศ ยังไม่พบการติดต่อของเชื้อจากคนในประเทศ เช่น ในระยะแรกของไทยในเดือนมกราคม 2563 ที่พบเพียงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเท่านั้น

ระยะ 2 หมายถึง การพบผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่ได้ออกไปติดเชื้อจากต่างประเทศ โดยเป็นการติดเชื้อต่อมาจากผู้ที่ติดเชื้อจากต่างประเทศมาอีกทอดหนึ่ง เช่น การพบผู้ติดเชื้อที่ทำงาน หรืออาศัยใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง อย่าง คนขับรถแท็กซี่ที่รับผู้โดยสารต่างชาติที่ติดเชื้อ และ ญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับผู้ที่เพิ่งกลับมาจากการท่องเที่ยวในประเทศเสี่ยง เป็นต้น

ระยะ 3 หมายถึง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างรวดเร็วจากคนในประเทศด้วยกันเองโดยที่ไม่มีประวัติเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจากคนที่ติดเชื้อส่งต่อไปเรื่อยๆ จากการใช้ชีวิตร่วมกับคนหมู่มาก (จึงเป็นสาเหตุที่มีการรณรงค์ให้กักตัวเมื่อทราบว่าตัวเองเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสู่คนหมู่มากทั้งโดยรู้ตัว และไม่รู้ตัวนั่นเอง) 


หากประเทศไทยเข้าสู่ระยะ 3 ของการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 จะเป็นอย่างไร?

หากประเทศไทยเข้าสู่ระยะ 3 ต้องเน้นไปที่การรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้ว ไปพร้อมๆ กับการชะลอตัวเลขผู้ติดเชื้อให้ได้มาก และเร็วที่สุด ในทางของรัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของสถานพยาบาล โรงพยาบาลต่างๆ ต้องเพียงพอในการรับผู้ป่วยเข้ามารักษา อุปกรณ์ และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนต้องพร้อมทั้งจิตใจ และร่างกาย ต้องให้การปกป้อง และป้องกันทุกคนไม่ให้ติดเชื้อ มิฉะนั้นจะเสี่ยงส่งต่อเชื้อไวรัสให้ผู้ป่วย และคนทั่วไปต่อได้อีก และยังอาจมีมาตรการใดๆ เพิ่มเติมในอนาคต

ในส่วนของประชาชนอย่างเรา หากถึงช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจนทำให้การเดินทางออกนอกบ้านเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการติดโรค เหมือนอย่างที่ในประเทศจีนสั่งปิดเมือง ไม่ให้คนในออก ไม่ให้คนนอกเข้า และยังสั่งงดการเดินทางออกนอกบ้านอย่างจริงจังแล้ว การสำรองอาหาร และข้าวของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ จึงมีความสำคัญอย่างมาก เราอาจเรียกว่าต้องเตรียม Emergency Survival Kit เอาไว้เผื่อยามฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต


อย่างไรก็ตาม ในขณะที่สถานการณ์ยังอยู่ในการควบคุม ขอให้ประชาชนทุกคนติดตามอัปเดตข้อมูล และคำแนะนำจากภาครัฐอยู่เรื่อยๆ อย่างมีสติ สิ่งสำคัญไม่ใช่การรับรู้ว่าไทยเราจะอยู่เฟสไหน แต่ควรดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี ล้างมือบ่อยๆ ไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง สวมหน้ากากอนามัยหากมีอาการไข้หวัด ไอ จาม กินร้อน ช้อนตัวเอง และหลีกเลี่ยงการชุมนุมสังสรรค์ กิจกรรมต่างๆ หรือสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสให้ได้มากที่สุด

ข้อมูล : ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ สรุปคำบรรยายในหัวข้อ WHO Recommended National and International Measures Before and During an Influenza Pandemic ภาพ : iStock

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store