NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
กงสุลเตือนคนไทยในฮ่องกง เลี่ยงเข้าใกล้พื้นที่ชุมนุม ในวันที่ 24 พ.ค.
หมวด: World

กงสุลเตือนคนไทยในฮ่องกง เลี่ยงเข้าใกล้พื้นที่ชุมนุม ในวันที่ 24 พ.ค.

  • 484
  • 0
  • 0
News

สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ เมืองฮ่องกง โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Royal Thai Consulate-General, Hong Kong ว่า ได้รับรายงานว่าอาจมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 พ.ค.2563 เวลา 13.00 น. โดยผู้ชุมนุมจะเดินประท้วงจากห้างสรรพสินค้า SOGO (Causeway Bay) ไปยัง Southorn Playground (Wan Chai) เขต Hong Kong Island สถานกงสุลใหญ่ไทยฯ จึงขอให้คนไทยในฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไทยในฮ่องกง หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเข้าใกล้สถานที่ที่มีการชุมนุมประท้วง และใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากมีการประท้วงในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งขอให้งดถ่ายภาพเหตุการณ์ประท้วง ผู้ประท้วง และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการกระทำอื่นๆ ในระยะใกล้ที่อาจเป็นการยั่วยุผู้ประท้วง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยทุกคน

นอกจากนี้ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งทางรถยนต์และรถไฟMRT ทั้งนี้ คนไทยในฮ่องกงสามารถติดตามข่าวสาร สถานการณ์ภาพรวมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตำรวจฮ่องกง ที่ https://www.police.gov.hk/ppp_en/index.html

ขณะเดียวกันสามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทางโดยรถไฟMRTได้ที่เว็บไซต์ https://www.mtr.com.hk/en/customer/main/index.html หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ไทยฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (+852) 6821-1545 หรือ (+852) 6821-1546 และ Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (+66) 2-572-8442

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store