NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
บางปูเปิดแล้ว! ไปพักผ่อนออกกำลังกายกันได้ตั้งแต่วันนี้
หมวด: Food & Travel

บางปูเปิดแล้ว! ไปพักผ่อนออกกำลังกายกันได้ตั้งแต่วันนี้

  • 562
  • 0
  • 0
Travel

หลังจากที่ปิดหนี COVID-19 เป็นเวลาหลายเดือน ล่าสุดทางสถานตากอากาศบางปูได้เปิดให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการอีกครั้ง เพื่อการออกกำลังกายและทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ 

แต่บริเวณสะพานสุขตานั้นยังไม่เปิดให้เข้าไปเยี่ยมชมเนื่องจากยังเกรงจะเป็นจุดรวมตัวและแพร่กระจายเชื้ออีกครั้ง รวมถึงเหล่านักดื่มหากจะมารวมตัวนั่งดื่มกันบริเวณสนามหญ้าหน้าสะพานก็ยังไม่สามารถทำได้ในตอนนี้เพราะทางสถานตากอากาศบางปูยังคงห้ามจับกลุ่มปิกนิค กินดื่ม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

ในส่วนของร้านอาหารนั้นจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นี้ และผู้ที่มาใช้บริการต้องผ่านมาตรการของทางสถานตากอากาศบางปู คือต้องผ่านจุดคัดกรองและสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store