NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถม 1 - 6 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ช่อง DLTV
หมวด: Campus

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถม 1 - 6 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ช่อง DLTV

 • 340
 • 1
 • 0
Campus

จากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนสำคัญและการดำเนินชีวิตในสังคม ตลอดจนยังส่งผลให้การเรียนการสอนในทุกสถานศึกษาต้องยุติไปชั่วคราว ทำให้ภาคการศึกษาในประเทศไทยทุกระดับต้องปรับตัว เพราะการเรียนรู้จะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ โดยเริ่มจากการเลื่อนวันเปิดเทอมและปรับช่วงเวลาการเรียนใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ทั้งยังได้มีการเปิดให้เรียนแบบออนไลน์ไปเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพิ่มเติมจากการเรียนผ่านทีวีดาวเทียมที่มีอยู่ก่อนแล้ว เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ภาคการศึกษาใหม่ โดยมี มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น

อาจจะดูเป็นเรื่องยากอยู่สักหน่อย หากต้องคอยควบคุมให้ลูกหลานของเรามานั่งเรียนออนไลน์ด้วยความตั้งใจแบบไม่ขาดตกบกพร่อง คงต้องให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดเท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวย เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ซึ่งในแต่ละวัน ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าไปดูตารางเรียนออนไลน์ DLTV 2563 ล่วงหน้าในรายวิชาต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th คลิกเลือก ตารางออกอากาศ >> เลือกระดับชั้น >> เลือกวันที่ต้องการดูตาราง

การเรียนรูปแบบใหม่นี้ มีอยู่ด้วยกัน 6 ช่องทาง

 1. ทีวีดิจิทัล ช่อง 40 - 45
 2. ทีวีดาวเทียม KU-BAND (จานทึบ) ช่อง 186 - 191
 3. ทีวีดาวเทียม C-BAND (จานใส) ช่อง 340 - 345
 4. เว็บไซต์ DLTV
 5. แอปพลิเคชัน DLTV
 6. YouTube Channel

เนื้อหาบน YouTube Channel กดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่าง

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 186

 • 08:30 : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 10
 • 09:30 : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง พยัญชนะไทย 2
 • 10:30 : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 1 *
 • 12:30 : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน 1
 • 14:30 : Rerun : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 10
 • 15:30 : Rerun : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง พยัญชนะไทย 2
 • 16:30 : Rerun : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 1 *
 • 18:30 : Rerun : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน 1

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV1

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 187

 • 08:30 : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันโดยใช้เครื่องหมาย > < *
 • 09:30 : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น (ต่อ)
 • 10:30 : ท12101 ภาษาไทย 2 * เรื่อง หนูปูเปี้ยวเด็กดี *
 • 14:30 : Rerun : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันโดยใช้เครื่องหมาย > < *
 • 15:30 : Rerun : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น (ต่อ)
 • 16:30 : Rerun : ท12101 ภาษาไทย 2 * เรื่อง หนูปูเปี้ยวเด็กดี *

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV2

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 188

 • 08:30 : ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง แม่ ก กา พาสนุก 2 *
 • 09:30 : ว13101 วิทยาศาสตร์3 * เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต *
 • 10:30 : ค13101 คณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง ทบทวนการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด
 • 12:30 : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) "เรื่อง ย้อนรอยอดีต การบอกประวัติส่วนตัว โรงเรียนและชุมชน "
 • 14:30 : Rerun : ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง แม่ ก กา พาสนุก 2 *
 • 15:30 : Rerun : Sว13101 วิทยาศาสตร์ 3 * เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต *
 • 16:30 : Rerun : ค13101 คณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง ทบทวนการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด
 • 18:30 : Rerun : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) "เรื่อง ย้อนรอยอดีต การบอกประวัติส่วนตัว โรงเรียนและชุมชน "

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV3

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 189

 • 08:30 : ค14101 คณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้าน *
 • 09:30 : ท14101 ภาษาไทย 4 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน
 • 10:30 : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 1
 • 14:30 : Rerun : ค14101 คณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้าน *
 • 15:30 : Rerun : ท14101 ภาษาไทย 4 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน
 • 16:30 : Rerun : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 1

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV4

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 190

 • 08:30 : ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล *
 • 09:30 : ค15101 คณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน *
 • 10:30 : ท15101 ภาษาไทย 5 * เรื่อง เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน
 • 12:30 : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
 • 14:30 : Rerun : ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล *
 • 15:30 : Rerun : ค15101 คณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน *
 • 16:30 : Rerun : ท15101 ภาษาไทย 5 * เรื่อง เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน
 • 18:30 : Rerun : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV5

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 191

 • 08:30 : ท16101 ภาษาไทย 6 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (4) *
 • 09:30 : ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 * เรื่อง ระบบย่อยอาหาร (1)
 • 10:30 : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค (3)
 • 14:30 : Rerun : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)(ต่อ) เรื่อง ย้อนรอยอดีต วิธีการทางประวัติศาสตร์
 • 15:30 : Rerun : ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 * เรื่อง ระบบย่อยอาหาร (1)
 • 16:30 : Rerun : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค (3)
 • 18:01 : Rerun : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)(ต่อ) เรื่อง ย้อนรอยอดีต วิธีการทางประวัติศาสตร์

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV6 

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store