NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
หมอฟันแนะ 5 วิธีลดอาการเสียวฟัน
หมวด: Health

หมอฟันแนะ 5 วิธีลดอาการเสียวฟัน

  • 0
  • 0
INN News

ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักงานทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กล่าวว่า อาการเสียวฟัน เป็นสาเหตูปัญหาทันตกรรมที่เกิดขึ้นจากภาวะเหงือกร่นและเคลือบฟันกร่อน มักพบในคนอายุระหว่าง 20 – 50 ปี ซึ่งพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสริมทำให้เกิดอาการเสียวฟัน เช่น ดื่มน้ำอัดลม รับประทานอาหารรสเปรี้ยว อาหารแข็งและเหนียว แปรงฟันไม่ถูกวิธี แปรงฟันแรงเกินไป พฤติกรรมเหล่านี้ ทำให้เคลือบฟันสึกและบางลงถึงชั้นเนื้อฟันที่ใกล้กับเส้นประสาท ของเหลวในท่อเนื้อฟันไปกระตุ้นปลายประสาทฟันทำให้เกิดอาการเสียวฟัน

สำหรับการป้องกันและลดอาการเสียวฟัน มี 5 วิธี ได้แก่

1. ใช้ยาสีฟันที่มีสารโปแทสเซียมไนเตรต หรือสตรอน อะซิเตตผสมอยู่

2. ใช้แปรงสีฟันขนนุ่ม และแปรงฟันให้ถูกวิธี ควรขอคำแนะนำจากทันตแพทย์

3. อย่าเคี้ยวของแข็ง เพราะจะทำให้ฟันเกิดแตกและหักเป็นรอยร้าว

4. หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว และน้ำอัดลม

5. แปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และใช้ไหมขัดฟันหลังแปรงฟันทุกครั้ง

ถ้าทำ 5 วิธีข้างต้นแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ให้รีบไปปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อรักษาให้ถูกต้องตามต้นเหตุ

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store