NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
สอนเด็ก...สร้างบ้าน
หมวด: Campus

สอนเด็ก...สร้างบ้าน

  • 0
  • 0
ฐ.ฐาน

"สอนเด็ก….สร้างบ้าน"

       ในโลกปัจจุบัน นวัตกรรมคือแรงขับเคลื่อนการพัฒนา

เด็กในยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องเป็นนักพัฒนา นักสร้างสรรค์ และมีความเป็นนวัตกร

เหมือนกับที่ โทมัส อัลวา เอดิสัน เคยกล่าวไว้ว่า เขาไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่เขาเป็นนักประดิษฐ์ หรือในความเป็นจริงแล้ว เขาคือ นวัตกรคนสำคัญของโลกนั่นเอง

 

นวัตกรรม ไม่ใช่สิ่งที่อยู่เฉพาะในวงการเทคโนโลยี วงการอุตสาหกรรม หรือ วงการธุรกิจเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่ควรอยู่ในทุกคน ในทุกสายงาน  โดยเฉพาะความคิดเชิงนวัตกรรม (innovative thinking)

 

ทุกสิ่งรอบตัว สามารถพัฒนาได้ด้วยความคิดเชิงนวัตกรรม หรือคิดง่ายๆก็คือ ทำอย่างไรให้สิ่งนั้นดีขึ้นได้ ด้วยวิธีใหม่ๆ หรือด้วยแนวทางใหม่ๆ นั่นคือนวัตกรรมรายวัน

 

แล้วเราจะสอนให้เด็ก เกิดความคิดแบบนี้ได้อย่างไร

 

       กรอบความคิดของพ่อแม่ คือสิ่งแรกที่ต้องสร้าง ว่าเด็กมีความสามารถ ที่จะเรียนรู้พัฒนาได้ ด้วยตัวเอง โดยมีพ่อแม่ เป็นผู้ช่วยเหลือ แต่ไม่ใช่ผู้กำกับ

ดังนั้น สิ่งแรกคือ พ่อแม่ควรปล่อยให้เด็กมีบทบาท และแสดงความคิดเห็น หรือร่วมออกแบบ แนวคิดในบางเรื่องบางอย่างในชีวิตประจำวันได้ เช่น การเล่น งานบ้าน

 

ข้อต่อมา คือพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นดนตรี กีฬา ศิลปะ ทำอาหาร งานประดิษฐ์ และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เพื่อให้เด็กได้มีประสบการณ์และได้เกิดการทดลองที่หลากหลาย

 

จากนั้น คือการนำประสบการณ์เหล่านั้น มาต่อยอดการเรียนรู้ ด้วยการพูดคุยในชีวิตประจำวัน ว่าสิ่งนั้นดีเพราะอะไร นักกีฬาคนนั้นเก่งเพราะอะไร ร้านอาหารร้านนั้นคนต่อคิวกันยาวทุกวัน เพราะอะไร สิ่งนี้คือแนวคิดเชิงวิเคราะห์ ซึ่งจะดูดซึมเข้าไปในเด็กโดยปริยาย

และต่อยอดต่อไปอีก ด้วยการชวนคิดว่า แล้วเราจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นกว่าเดิม และเปิดโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยน ชวนทำ ชวนทดลองในสิ่งใหม่ๆ

 

เหล่านี้ คือ การค่อยๆสอน ค่อยๆสร้าง เด็กให้มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อที่จะกลายเป็น นักสร้างสรรค์ นักพัฒนา หรือ เป็น “เด็กสร้างบ้าน” ต่อไป

 

#สอนเด็กสร้างบ้าน

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store