NOOZUP

Menu

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการเว็บไซต์ของ บริษัท เลเวลอัพ ออนไลน์ จำกัด และในเครือ

ทีมงานได้อัพเดทนโยบายความเป็นส่วนตัวที่จะนำมาใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ของเราได้แก่ เว็บไซต์ออนไลน์และเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือ แอพพลิเคชั่น และการให้บริการดิจิทัล เพื่อชี้แจงการจัดเก็บ การใช้ การแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้บริการของในบริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลภายนอก ดังนั้นโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็ม ท่านได้ให้ความยินยอมในการจัดเก็บ การใช้ เปิดเผย และวิธีเก็บรักษาข้อมูลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อท่านได้ใช้บริการใดๆ ของพวกเรา (ตามที่ระบุไว้ข้างล่าง) รวมถึงในกรณีที่ท่านเข้าถึงบทความและวีดีโอใดๆ ด้วย

ขอบคุณที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ การให้บริการดิจิทัลแก่ท่านโดย บริษัท เลเวลอัพ ออนไลน์ จำกัด (“เลเวลอัพ ออนไลน์” หรือ “เรา”) ความเป็นส่วนตัวของท่านนั้นมีความสำคัญต่อเราเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่ออธิบายถึงการวิธีการจัดการข้อมูลออนไลน์ของเราและตัวเลือกที่ท่านสามารถเลือกข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บและใช้โดยบริการออนไลน์นี้และระหว่างเครื่องข่ายบริษัทในเครือของเลเวลอัพ ออนไลน์ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ออนไลน์และเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือ แอพพลิเคชั่น หรือ การให้บริการดิจิทัลใด ๆ ที่เป็นของ จัดทำโดย ในนามของ หรือ ที่เกี่ยวข้องกับเลเวลอัพ ออนไลน์และบริษัทในเครือ และ ให้หมายถึงเว็บไซต์ออนไลน์และเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือ แอพพลิเคชั่น หรือการให้บริการดิจิทัลใด ๆ ที่ติดตั้งขึ้นโดยมีนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรากฏอยู่ (ให้เรียกแยกกันว่า “บริการ” และเรียกโดยรวมกันว่า “บริการทั้งหลาย”) และ “ผู้ใช้” ในที่นี้ให้หมายถึงบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ สำหรับบริการบางบริการที่เราเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจว่าจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรบนเนื้อหาของบริการ (ในกรณีนี้ถือว่าเราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล) และสำหรับบริการอื่นๆที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งของลูกค้าหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา (ในกรณีนี้ถือว่าเราเป็นผู้ใช้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)

1. ข้อมูลที่เราจัดเก็บ

เรารับข้อมูลทั้งจากทางตรงที่ได้มาจากท่าน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้าใช้บริการทั้งหลายของเรา และ ข้อมูลทางอ้อมหรือที่จัดเก็บอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อต่าง ๆ ที่จัดเก็บมากจากบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะเรียกว่าสิ่งดังกล่าวว่า “ข้อมูล”
   (1) ข้อมูลที่ท่านให้มายังเรา ในบริการบางประเภทท่านสามารถลงทะเบียน สั่งสินค้า เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งผลโหวตหรือแสดงความคิดเห็น กดติดตามหนึ่งในบริการของพวกเรา เช่น จดหมายข่าวออนไลน์ (newsletters) หรือข้อความแจ้งเตือน (text message alerts) หรือมีส่วนร่วมในที่อภิปราย (forum) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (online communities) ของเรา ซึ่งในการเสนอให้บริการต่าง ๆ เหล่านี้ เราจะคอยจัดเก็บข้อมูลจากท่านในหลายรูปแบบ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต และรวมถึงข้อมูลการชำระเงินอื่นใด
   สำหรับบริการบางประเภท ท่านอาจจะนำส่งข้อมูลของบุคคลอื่นเข้ามาด้วย ยกตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะระบุชื่อของบุคคลและอีเมล์เพื่อที่จะส่งบัตรอวยพรทางอิเล็กทรอนิกส์ และในกรณีที่ท่านสั่งของขวัญออนไลน์และต้องการให้ส่งถึงผู้รับโดยตรง ท่านอาจจะต้องระบุชื่อผู้รับและที่อยู่ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์
   (2) ข้อมูลที่จัดเก็บโดยทางอ้อมหรืออัตโนมัติ เราและหุ้นส่วนทางธุรกิจของพวกเรา รวมถึงบริษัทในเครือของเลเวลอัพ ออนไลน์ ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ลงโฆษณา เครือข่ายการลงโฆษณา พื้นที่ลงโฆษณา ตัวแทน และผู้จัดจำหน่าย หรือหุ้นส่วนอื่น ๆ อาจใช้วิธีการอัตโนมัติในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของท่าน รวมถึงคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใดของท่านที่ใช้ในการเข้าถึงบริการทั้งหลายของเรา ตัวอย่างเช่น อาจมีชนิดของข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติ แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่นี้ ดังต่อไปนี้ เครือข่ายหรือที่อยู่ทางอินเตอร์เน็ต (IP Address) ชนิดของบราวเซอร์ที่ท่านกำลังใช้อยู่ (เช่น Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer) ชนิดของระบบปฏิบัติการที่ท่านกำลังใช้อยู่ (เช่น Microsoft Windows หรือ Mac OS) ชื่อของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน (เช่น เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ) และโดเมนของผู้ให้บริการเหล่านั้น เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และตัวบ่งชี้อุปกรณ์ (Apple IDFA หรือ Android Advertising ID) การตั้งค่าอุปกรณ์ การตั้งค่าบราวเซอร์ หน้าเว็บไซด์ที่ท่านเข้าชม รวมทั้งบริการทั้งหลายก่อนและหลังที่ท่านจะเข้าใช้บริการ ชนิดของระบบปฏิบัติการบนมือถือที่ใช้ในการเข้าเยี่ยมชมบริการ (เช่น iOS, Android) แหล่งที่มาของข้อมูลและเนื้อหา หรือโฆษณาที่ท่านเข้าถึง เห็น ส่งต่อ และ/หรือคลิกเพื่อเข้าชม
   โปรดอ่านหัวข้อเรื่องคุกกี้ (Cookies) และหัวข้อผู้ใช้อื่น ๆ และเทคโนโลยีการระบุโฆษณา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจัดเก็บและใช้อย่างไร
   (3) ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ถ้าท่านเข้าถึงบริการจากโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ท่านอาจจะถูกร้องขอให้แบ่งปันข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องกับเราเพื่อที่เราจะสามารถตอบสนองความต้องการของท่านสำหรับบริการของเราหรือบริการอื่น ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ท่านสามารถที่จะปิดการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนโทรศัพท์มือถือของท่าน และ/หรือผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
   (4) ข้อมูลที่จัดเก็บโดยและจากการให้บริการบนสื่อสังคมออนไลน์และจากพื้นที่บริการอื่นของบุคคลภายนอก ท่านสามารถมีส่วนร่วมในเนื้อหาของพวกเรา เช่น วีดีโอ เกม แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ และข้อเสนออื่น ๆ บนหรือผ่านทางการให้บริการทางสื่อสังคมออนไลน์หรือพื้นที่บริการจากบุคคลภายนอก (Third Party) เช่น Facebook หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นของบุคลลภายนอกที่เสริมเข้ามา หรือบนแอพพลิเคชั่นทั้งหลาย ท่านอาจอนุญาตให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลบนโปรไฟล์ของท่าน กรณีนี้อาจรวมถึงชื่อ อีเมล์ รูปภาพ เพศ วันเกิด สถานที่ และชื่อผู้ใช้งานที่ท่านใช้เชื่อมต่อกับพื้นที่บริการอื่นหรือข้อมูลบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอก เช่น รูปภาพ วีดีโอ รายชื่อเพื่อนของท่าน หรือบุคลที่ท่านติดต่อ บุคคลที่ท่านติดตาม หรือบุคคลที่ติดตามท่าน การโพสต์ หรือการกดไลค์ทั้งหลาย สำหรับคำอธิบายว่าการให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ และบริการอื่นของบุคคลภายนอก บริการเสริม บริการเพิ่มเติม ได้มีการจัดการข้อมูลของท่านอย่างไร โปรดพิจารณาถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานของพวกเขาที่อาจอนุญาตให้ท่านปรับเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้
   เมื่อท่านมีการตอบสนองกับเนื้อหาของเราผ่านทางเนื้อหาบนเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น พื้นที่บริการทั้งหลายของบุคคลภายนอกของเรา เราอาจได้รับข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการใช้งานของท่าน เช่น เนื้อหาที่ท่านเปิดดู ความสามารถในการเล่นเกมของท่าน คะแนนสูงสุด และ ข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาจากเนื้อหาที่ท่านเห็นหรือเปิดอ่าน

2. เราใช้ข้อมูลอย่างไร

เรา รวมถึงผู้ให้บริการร่วมของเราอาจใช้ข้อมูลเพื่อ:
   (1)จัดหาและติดต่อกับท่านเกี่ยวกับบริการหรือบัญชีผู้ใช้ของท่านกับเรา
   (2)ตอบสนองคำร้องขอของท่านเกี่ยวกับบริการทั้งหลาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่คำร้องสำหรับจดหมายข่าวและการแจ้งเตือน
   (3)ตอบข้อสงสัยของท่านและแจ้งเตือนไปยังท่านหากท่านชนะการแข่งขันใด ๆ
   (4)ติดต่อกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรแกรม บริการอื่น ๆ ของเรา ที่เชื่อว่าท่านจะสนใจ
   (5)บังคับใช้กฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงนโยบายและเงื่อนไขการใช้บริการของเรา) ที่ควบคุมการใช้งานของท่านบนบริการทั้งหลายของเรา และ/หรือสำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ข้อมูลมา
   (6)สนับสนุนทางเทคนิคบนบริการของเรา
   (7)ป้องกันการฉ้อฉลหรือการกระทำผิดกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการละเมิดลิขสิทธิ์) บนหรือผ่านบริการของพวกเรา
   (8)ป้องกันผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
   (9)ปรับแต่งหรือปรับเปลี่ยนโฆษณา ข้อเสนอ และเนื้อหาที่ทำขึ้นมาสำหรับท่านซึ่งขึ้นอยู่กับการเยี่ยมชมของท่าน และ/หรือการใช้บริการทั้งหลายของเรา หรือเว็บไซต์ออนไลน์อื่น ๆ หรือเว็บไซด์บนโทรศัพท์มือถือ แอพพลิเคชั่น พื้นที่บริการ หรือบริการอื่น ๆ และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณา ข้อเสนอ และเนื้อหาดังกล่าว ตลอดจนข้อมูลการใช้งานของท่านกับสิ่งที่กล่าวมา
   (10)วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลการใช้งานของท่าน
   (11)ส่งของขวัญ การ์ด บัตรเชิญ หรืออีเมล์หากคุณใช้บริการเหล่านี้ ไปยังผู้รับของท่าน
   เมื่อท่านให้ข้อมูลจากบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ นั่นจะสามารถช่วยให้เราทำสิ่งต่อไปนี้ (1) ให้เนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับท่าน (2) ระบุประวัติการใช้งานของท่านบนโลกออนไลน์กับเรา ภายในและภายนอกบริการทั้งหลายของเรา (3) ติดต่อท่านผ่านการให้บริการบนสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งข่าวล่าสุด ข้อเสนอพิเศษ และรางวัลไปยังคุณโดยตรง และ (4) ช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันประสบการณ์ของท่านและเนื้อหาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับเราผ่านทางบริการทั้งหลาย หรือบนสื่อสังคมออนไลน์ หรือ พื้นที่บริการอื่นของบุคคลภายนอกที่เรามี ข้อมูลดังกล่าวนั้นอาจจะถูกพบเห็นโดยสมาชิกอื่น ๆ ของบริการเหล่านั้นและเราไม่สามารถป้องกันการใช้ข้อมูลในอนาคตจากบุคคลภายนอกได้
   เราหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันในการเก็บข้อมูลว่าท่านเชื่อมต่อข้อมูล หรือ เข้าถึงบริการจากอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ทำงานอย่างไรและเราใช้มันอย่างไร กรุณาไปยังหัวข้อที่ 4 ในเรื่องคุกกี้และผู้ใช้อื่น ๆ และเทคโนโลยีเพื่อการโฆษณา
   บางครั้ง เราอาจเก็บข้อมูลจากคุกกี้ รวมถึงข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้ ซึ่งเรียกว่า “ข้อมูลย่อย” หรือ ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ ที่ท่านได้ให้ไว้ (เช่น ระหว่างการลงทะเบียน) เพื่อที่จะส่งต่อ หรือ ช่วยหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราในการส่งโฆษณาและข้อเสนอ โดยอ้างอิงจากสิ่งที่ท่านสนใจหรือข้อมูลทางสถิติในการใช้งานของท่าน
   เราอาจรวมข้อมูลใด ๆ ที่เราจัดเก็บตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และบางครั้งอาจปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้กับข้อมูลอื่นที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก และโปรดตระหนักว่าหากท่านเลือกที่จะส่งข้อมูลหรือเผยแพร่เนื้อหาต่อสาธารณะ (เช่น จดหมายถึงบรรณาธิการ โพสต์ข้อความบนพื้นที่สนทนา) เราอาจเผยแพร่ข้อมูล หรือเนื้อหานั้นไปพร้อมกับข้อมูลอื่นของท่าน (เช่น ชื่อของท่าน ชื่อเล่น หรือตำแหน่งที่อยู่) ในทำนองเดียวกัน ถ้าท่านลงทะเบียนและสร้างโปรไฟล์ของท่านกับบริการของเรา (เช่น รูปภาพ คอมเม้นท์ วีดีโอ รีวิวของท่าน) จะถูกแสดงบนบริการของเรา ซึ่งสามารถทำให้ค้นหาได้ และสามารถถูกพบโดยบุคคลภายนอกและอาจถูกนำกลับมาใช้ใหม่ หรือเผยแพร่ใหม่โดยการตัดสินใจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว กรุณาดูเงื่อนไขการใช้งานสำหรับรายละเอียดการใช้เนื้อหา/ข้อมูลที่ท่านส่งให้

3. การเผยแพร่และเปิดเผยข้อมูล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
   (1)ให้กับผู้ให้บริการหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เราประกอบธุรกิจร่วมกัน ทั้งนี้อาจจะประกอบด้วยผู้ให้บริการดังนี้ (ก) วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล (ข) สร้างเนื้อหา (ค) ให้บริการสนับสนุนผู้ใช้งาน ทั้งทางเทคนิคและการใช้งาน (ง) สนับสนุนด้านการตลาด (เช่น อีเมล์ หรือ พื้นที่โฆษณา) (จ) ปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำร้องขอของผู้ใช้งาน (ฉ) ดูแลระบบจ่ายเงิน (ช) เป็นผู้ดูแลบริการ ที่อภิปราย และสังคมออนไลน์ของเรา (ซ) ดูแลการแข่งขัน (ฌ) ดูแลฐานข้อมูล (ญ) ส่งหรือช่วยเหลือด้านการโฆษณาออนไลน์หรือบนโทรศัพท์มือถือ (ฎ) หรือสนับสนุนบริการทั้งหลายของเรา
   (2)ในการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น ทำตามคำสั่งศาลหรือหมายศาล การบังคับคดี หรือหน่วยงานของรัฐบาล หรือคำร้องขอในลักษณะคล้ายคลึงกัน
   (3)เปิดเผยข้อมูลกับบุคคลภายนอกเพื่อการสอบสวน ป้องกัน หรือกระทำการ (โดยเป็นอำนาจการตัดสินใจของเราแต่ฝ่ายเดียว) เกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย สงสัยว่าฉ้อฉล หรือในกรณีที่เป็นภัยคุกคามต่อบุคคลอื่น เรา หรือบริการของเรา หรือการฝ่าฝืนนโยบายของเรา รวมถึงกฎหมาย หรือข้อตกลงการใช้งาน หรือ ในการตรวจสอบหรือการปฏิบัติตามนโยบายการใช้บริการของเรา
   (4)พวกเราอาจส่งข้อมูลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้าเราหรือหนึ่งในธุรกิจของเรา ได้มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ เช่นการควบรวมกิจการ หรือการเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทอื่น หรือการขายสินทรัพย์ของเราทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการเข้ามามีอำนาจครอบงำในบริการหรือธุรกิจของเราในลักษณะที่ว่ามานี้
   (5)พวกเราอาจแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือของเลเวลอัพ ออนไลน์ เพื่อที่ว่าพวกเขาสามารถจัดหา ปรับปรุง และสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับบริการของเขา รวมถึงเพื่อการตลาดและการบริการของหุ้นส่วนธุรกิจของพวกเขา
   (6)พวกเราอาจแบ่งปันข้อมูลกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลภายนอกที่ทำธุรกิจกับเรา (เช่น ผู้ให้บริการอื่น ผู้โฆษณา เครือข่ายโฆษณา และพื้นที่โฆษณา ตัวแทน นักการตลาดอื่น สำนักพิมพ์นิตยสาร ร้านค้าปลีก ฐานข้อมูลร่วม และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร) ที่ประสงค์จะทำการตลาดผลิตภัณฑ์และให้บริการแก่ท่าน
   หากท่านไม่ต้องการให้แบ่งปันข้อมูลเพื่อการตลาด โปรดดูหัวข้อจะติดต่อพวกเราอย่างไร หรือ หัวข้อไม่ประสงค์ให้ประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดข้างล่างนี้สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม
   โปรดทราบว่าการบริการทั้งหลายของเราซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจจะมีการนำเสนอเนื้อหา (เช่น การแข่งขัน ชิงโชค โปรโมชั่น เกม โปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์) ซึ่งได้รับการสนับสนุนหรือเป็นเจ้าของร่วมกับบุคคลภายนอก ด้วยความสัมพันธ์ทางธุรกิจนี้ บุคคลภายนอกอาจได้รับข้อมูลจากผู้เข้าชมของพวกเขา เราไม่อำนาจในการควบคุมการใช้ข้อมูลของบุคคลภายนอกในกรณีนี้ได้ โดยในกรณีนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเอง

4. คุกกี้ (cookies) และผู้ใช้อื่น ๆ และเทคโนโลยีเพื่อการโฆษณา

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ร่วมกันในการเสนอบริการแก่ท่านและเพื่อนำเสนอโฆษณาถึงท่าน นอกจากนี้เรายังอาจทำงานร่วมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อช่วยให้พวกเขานำเสนอโฆษณาถึงท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถืออื่น ๆ และช่วยให้พวกเขาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการ เทคโนโลยีเหล่านี้อาจถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ว่าผู้ใช้บริการของเราตอบสนองต่อการโฆษณาในบริการของเราและที่อื่น ๆ อย่างไร เพื่อที่เราจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเรา และสิ่งที่ให้บริการหรือข้อเสนอที่ท่านสนใจหรืออยากได้รับ โดยเราได้อธิบายบางส่วนของเทคโนโลยีเหล่านี้ไว้ด้านล่างนี้
   (1)คุกกี้ เราและหุ้นส่วนทางธุรกิจได้ใช้คุกกี้ (cookies) เว็บบีคอน (web beacons) หรือเทคโนโลยีติดตาม อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ของท่าน ซึ่งคุกกี้คือแฟ้มข้อมูลตัวหนังสือที่บันทึกอยู่ในบราวเซอร์บนคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการการใช้งานของท่าน เราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ ในการศึกษาทำความเข้าใจบริการต่าง ๆ และการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อปรับปรุงหรือปรับแต่งผลิตภัณฑ์ เนื้อหา ข้อเสนอ บริการ หรือโฆษณาบนบริการทั้งหลายของเรา ยกตัวอย่างเช่น เราอาจใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการใช้งานบนบริการของเรา (เช่น เพื่อจดจำท่านจากชื่อเมื่อท่านกลับเข้ามายังบริการอีกครั้ง) บันทึกรหัสผ่านของท่านในพื้นที่ที่ต้องใช้รหัสผ่าน และทำให้ท่านสามารถใช้ตะกร้าสินค้าบนบริการของเรา นอกจากนี้พวกเรายังอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ ในการช่วยเหลือให้เราเสนอผลิตภัณฑ์ เนื้อหา ข้อเสนอ หรือบริการในสิ่งที่ท่านสนใจและส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านเข้าใช้บริการของเรา หรือบริษัทในครือ หรือเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซด์ออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถืออื่น ๆ ทางเราหรือพื้นที่ของบุคคลที่สามที่เป็นคู่ค้ากับเราอาจวางหรือบันทึกคุกกี้บนบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถรับเนื้อหา ข้อเสนอ บริการ หรือโฆษณาที่ท่านอาจสนใจบนบริการของเรา หรือพื้นที่บริการอื่น ๆ ซึ่งคุกกี้เหล่านี้ไม่ได้เก็บข้อมูลการใช้งานของท่านแต่เพียงอย่างเดียว แต่คุกกี้ยังสามารถนำมาใช้เพื่อการจัดกลุ่มผู้เข้ามาใช้บริการ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับมาจากท่าน (เช่น อีเมล์ของท่าน) ที่เราอาจแบ่งปันให้ผู้ให้บริการอื่นในรูปแบบข้อมูลย่อย ๆ ที่ไม่สามารถอ่านเป็นภาษามนุษย์ได้
   เรา ผู้ให้บริการอื่น ผู้โฆษณา เครือข่ายโฆษณา และแพลตฟอร์ม ตัวแทน หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ ในการจัดการและประเมินประสิทธิภาพของโฆษณาที่แสดงหรือโฆษณาที่ส่งจากหรือผ่านทางเครือข่ายของเลเวลอัพ ออนไลน์ เครือข่าย หรือบริการทั้งหลายซึ่งช่วยให้เรา ผู้ให้บริการของเรา และหุ้นส่วนทางธุรกิจในการนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจมากขึ้น
   (2)การเชื่อมต่อคุกกี้และการบันทึกข้อมูล เราอาจทำงานร่วมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ (ยกตัวอย่าง พื้นที่โฆษณาของบุคคลภายนอก) ในการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งระบุชื่อและไม่ระบุชื่อ เพื่อทำการตรวจสอบให้ตรงกับรหัสของผู้ใช้บริการบนพื้นที่ของหุ้นส่วนทางธุรกิจในการจัดเก็บข้อมูล เราอาจทำการดังกล่าวนี้เพื่อเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์หรืออุปกรณ์โดยเฉพาะ และทำให้เราหรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นคู่ค้าสามารถส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้ใช้บริการมากขึ้น เชื่อมต่อข้อมูลได้ดีขึ้น ลดช่องว่าง หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการโฆษณา
   (3)ข้อมูลที่เก็บไว้บนเครื่อง บริการทั้งหลายที่อยู่บนเครือข่ายของเลเวลอัพ ออนไลน์ อาจใช้ข้อมูลที่เก็บอยู่บนเครื่อง (LSOS, Local Store Objects) และจากเทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ ในการจัดเก็บข้อมูลด้านอื่น ๆ ของลูกค้าในบางสถานการณ์ที่จะช่วยให้เราเก็บข้อมูลการใช้งานได้ดีขึ้น เช่นการจดจำการตั้งค่า ความพอใจ และการใช้งานที่คล้ายคลึงกับข้อมูลคุกกี้บนบราวเซอร์ หรือเพื่อที่จะระบุเป้าหมาย หรือช่วยหุ้นส่วนธุรกิจในการกำหนดโฆษณา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการโฆษณา หรือความสามารถของผู้ใช้งาน เว็บไซด์ หรือการวิเคราะห์ตลาด ส่วนกรณีข้อมูลที่เก็บอยู่บนเครื่องสำหรับการจัดการข้อมูลที่เก็บไว้บนเครื่องด้วย Adobe Flash ท่านสามารถเข้าถึงเครื่องมือการจัดการ Flash จากเว็บไซด์ของ Adobe ได้เลย นอกจากนี้แต่ไม่ใช่ทุกบราวเซอร์ สามารถที่จะเอาข้อมูลที่เก็บไว้บนเครื่องออกไปได้ โดยอยู่ในหัวข้อข้อมูลคุกกี้และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
   (4)การปิดการใช้งานคุกกี้ เว็บบราวเซอร์ส่วนใหญ่ถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ ท่านอาจสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านเพื่อที่จะเตือนท่านก่อนที่จะยอมรับคุกกี้บางอย่าง หรือ เพื่อที่จะปฏิเสธคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตามหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้บนเว็บบราวเซอร์ของท่าน บางส่วนของบริการของเราอาจจะใช้งานได้ไม่สะดวกหรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้
   เราอาจทำงานร่วมกับบริษัทภายนอกบางบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ นอกเหนือจาก HTTP คุกกี้ในการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน และ/หรือ การเก็บและบันทึกข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซด์ของท่านรวมถึงการใช้บริการของเรา โปรดเข้าใจว่าเว็บบราวเซอร์ของท่านอาจไม่สามารถปิดการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ และเว็บบราวเซอร์ที่ถูกตั้งค่าให้ปิดการใช้งานคุกกี้อาจจะไม่มีผลถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาตามความสนใจของลูกค้า (Interest-Based Advertising) หรือยกเลิกการโฆษณาประเภทนี้โดยองค์กรภายนอกที่เป็นสมาชิกของ DAA ที่จะนำโฆษณาเหล่านี้ออกไป โปรดกรุณาไปศึกษาที่ http://www.aboutads.info สำหรับสหภาพยุโรปโปรดเข้าไปที่ http://www.youronlinechoices.com/. เพื่อเอาโฆษณาออก ในกรณีที่ท่านลบคุกกี้ โดยใช้อุปกรณ์คนละชนิด หรือเปลี่ยนเว็บบราวเซอร์ ท่านอาจจะต้องทำซ้ำใหม่อีกครั้ง
   (5)เว็บบีคอน (Web Beacons) เราและหุ้นส่วนอาจใช้ เว็บบีคอน หรือ clear GIFs หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งเป็นส่วนของโค้ดที่วางอยู่บนบริการหรืออีเมล์เพื่อดูแลติดตามและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานบนบริการหรืออีเมล์ ยกตัวอย่างเช่น เว็บบีคอนอาจใช้ในการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์หรือส่งข้อมูลคุกกี้ไปยังบราวเซอร์ของผู้ใช้งานที่เข้าชมบริการ นอกจากนี้เว็บบีคอนอาจถูกใช้ในการนำมาซึ่งข้อมูลที่มีผลต่ออีเมล์แคมเปญของพวกเรา (เช่น อัตราการเปิดชม การคลิก การส่งต่อ เป็นต้น)
   (6)การบันทึกข้อมูลโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือพัฒนาแอพพลิเคชั่น (SDKs) บางครั้งเราหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจกับสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ หรือ ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ใช้เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์โทรศัพท์มือถือ หรือใช้เครื่องมือพัฒนาแอพพลิเคชั่นกับแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือที่เราให้บริการในการเก็บข้อมูล เช่นการบันทึกข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (IDFAs และ Android Advertising IDs) และข้อมูลการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเพื่อแสดงว่าโทรศัพท์มือถือมีการเชื่อมต่อกับบริการของเราอย่างไรและใครที่ใช้บริการของเรา ซึ่งเครื่องมือพัฒนาซอฟท์แวร์โทรศัพท์มือถือ คือแอพพลิเคชั่นบนมือถืออย่างหนึ่งของเว็บบีคอน (โปรดดูเว็บบีคอนด้านบน) เครื่องมือพัฒนาซอฟท์แวร์โทรศัพท์มือถือเป็นรหัสคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งที่ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสามารถฝังเข้าไปในแอพพลิเคชั่นของพวกเขาในการทำให้แอพพลิเคชั่นสามารถแสดงโฆษณา จัดเก็บข้อมูลและบริการทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง หรือการประมวลผลการทำงาน ทั้งนี้เราอาจใช้เทคโนโลยีนี้ในการส่งต่อหรือช่วยเหลือหุ้นส่วนทางธุรกิจในการนำเสนอโฆษณาผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือและบราวเซอร์โดยเชื่อมต่อกับข้อมูลการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือของท่าน หากท่านต้องการที่จะนำโฆษณาที่นำมาเสนอต่อท่านด้วยวิธีนี้ออก กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ “ตัวเลือกการโฆษณาของท่าน” ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้
   ในการเข้าใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนหรือกรณีทั่วไป ท่านได้รับทราบและตกลงว่าท่านให้ความยินยอมแก่พวกเราในการติดตามประวัติและข้อมูลการใช้งานบนบริการของเราด้วยเทคโนโลยีที่อ้างถึงด้านบน ตลอดจนเทคโนโลยีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่อาจถูกพัฒนาขึ้นในอนาคต รวมถึงยินยอมให้เราใช้เทคโนโลยีติดตามดังกล่าวในอีเมล์ทั้งหลายที่เราส่งถึงท่านด้วย
   บริษัทคู่ค้าของเราและบุคคลภายนอกที่ทำธุรกิจกับเราอาจตั้งค่าและเข้าถึงเทคโนโลยีติดตามของพวกเขาเองเมื่อท่านเข้าใช้บริการทั้งหลายของเรา และพวกเขาอาจเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านและข้อมูลต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ของท่าน และการเข้าถึงเว็บไซด์หรือแอพพลิเคชั่นของท่านเมื่อท่านใช้บริการของเรา ซึ่งการใช้งานเทคโนโลยีติดตามของพวกเขาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเอง

5. ทางเลือกการโฆษณาสำหรับท่าน

การโฆษณาทำให้เราสามารถนำมาซึ่งเนื้อหาที่ดีสำหรับแต่ละบริการบนเครือข่ายของเรา โดยเป็นที่รู้กันว่าเนื้อหาเหล่านี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับผู้ใช้บริการ ดังนั้น เราใช้ความพยายามอย่างมากในการนำเสนอโฆษณาที่อยู่ในความสนใจของท่านและผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการ
เครื่องมือที่อยู่บนหน้าของทางเลือกการโฆษณา ตลอดจนบนหน้าของกลุ่มพันธมิตรโฆษณาดิจิทัล และหน้าระบบริเริ่มเครือข่ายโฆษณาสร้างขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือบริษัทคู่ค้า ไม่ใช่เลเวลอัพ ออนไลน์ ซึ่งเลเวลอัพ ออนไลน์ ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมหรือใช้งานเครื่องมือเหล่านี้หรือกำหนดทางเลือกต่าง ๆ ที่ผู้โฆษณาทั้งหลายใช้ผ่านเครื่องมือเหล่านี้แต่ประการใด
เมื่อใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ท่านอาจได้รับโฆษณาที่พ่วงมาด้วยบนแอพพลิเคชั่น ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บนโทรศัพท์มือถือของท่าน ท่านอาจจะสามารถตั้งค่าการบันทึกข้อมูลโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือใหม่ตลอดเวลาโดยเข้าถึงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนโทรศัพท์มือถือของท่าน นอกจากนี้ บนระบบปฏิบัติการแต่ละประเภท iOS สำหรับโทรศัพท์มือถือแอปเปิล แอนดรอยด์สำหรับอุปกรณ์แอนดรอยด์ และวินโดวร์สำหรับอุปกรณ์ไมโครซอฟต์ จะมีวิธีการของตัวเองสำหรับป้องกันการส่งโฆษณาที่พ่วงมาด้วยบนแอพพลิเคชั่น ท่านอาจต้องศึกษาคู่มือหรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับแต่ละระบบปฏิบัติการเพื่อที่จะนำโฆษณาที่พ่วงมาด้วยกับแอพพลิเคชั่นออกไป และสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ และ/หรืออุปกรณ์บนระบบปฏิบัติการอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมา โปรดเข้าไปที่หัวข้อการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งาน หรือติดต่อ หรือศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวบนหน้าเว็บไซด์ ของระบบปฏิบัติการนั้น ๆ

6. ข้อมูลสำคัญอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน


   (1)เราตอบสนองต่อการไม่อนุญาตให้ติดตามอย่างไร
ณ เวลานี้ บริการทั้งหลายบนเครือข่ายของ เลเวลอัพ ออนไลน์ ไม่ได้บันทึกกลไกการติดตามบนบราวเซอร์โดยอัติโนมัติ ซึ่งอาจจะรวมถึงคำสั่งไม่ให้ติดตามด้วย
   (2)บริการที่เชื่อมต่อกัน (Linked Services)
บางส่วนของบริการจะมีลิงค์ที่โยงไปถึงหรือรวมกันกับบริการอื่น ๆ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิทเตอร์ ลิงค์อิน และสื่อออนไลน์อื่น และพื้นที่บริการอื่น ๆ ที่อาจมีวิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลแตกต่างไปจากพวกเรา ผู้ใช้บริการควรจะศึกษาประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของบริการอื่นเหล่านั้น เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่ถูกส่งให้หรือเก็บโดยผู้ให้บริการภายนอกเหล่านั้นได้
   (3)การถ่ายโอนระหว่างประเทศ
บริการนี้ถูกควบคุมกำกับดูแลและดำเนินการภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย หากท่านอยู่นอกพื้นที่ราชอาณาจักรไทย ถือว่าท่านได้ใช้บริการนี้ด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเอง โดยที่บริษัท เลเวลอัพ ออนไลน์ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายโอนข้อมูลของท่านระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลของท่านจะถูกถ่ายโอนไปยังและจัดการอยู่ในราชอาณาจักรไทยที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลของเรา และท่านรับทราบว่าการปกป้องข้อมูลและกฎหมายอื่นของต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศของท่าน เช่น ราชอาณาจักรไทย อาจมีความคุ้มครองหรือมาตรฐานการคุ้มครองน้อยกว่าที่มีอยู่ในประเทศของท่าน และท่านยินยอมให้เก็บข้อมูล ดำเนินการและถ่ายโอนข้อมูลของท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายราชอาณาจักรไทยสำหรับการใช้บริการนี้ นอกจากนี้เราจะทำตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดการ รักษา และถ่ายโอน ในบางกรณีเราอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสำนักงานใหญ่ หรือบุคคลภายนอก ในพื้นที่นอกเหนือจากประเทศของท่าน
   (4)ความปลอดภัยของข้อมูล
เรามีการวางโครงสร้างทั้งทางกายภาพ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการบริหารจัดการที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และเพื่อใช้ข้อมูลที่เราเก็บมาได้อย่างถูกต้อง การรักษาความปลอดภัยเหล่านี้มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความสำคัญของข้อมูลที่เราได้มาหรือจัดเก็บไว้
   (5)วิธีการที่ท่านสามารถเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ท่านอาจจะการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บจากบริการของเราและที่เราเก็บรักษาไว้ได้ เช่น ถ้าท่านสร้างบัญชีผู้ใช้ที่มีรหัสป้องกันบนบริการของพวกเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้นั้นเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของท่านได้
นอกจากนี้ท่านอาจส่งอีเมล์หรือจดหมายมายังที่อยู่อิเล็คทรอนิกส์หรือที่อยู่ข้างล่างนี้เพื่อร้องขอการเข้าถึงหรือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของท่านได้ ทั้งนี้โปรดระบุข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนสำหรับบริการนั้น ๆ ด้วย เช่น ชื่อจริง นามสกุล และอีเมล์มาพร้อมกับคำร้องขอนั้น โดยเราอาจจะเรียกให้ท่านส่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการยืนยันตัวตน หรือเพื่อตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้ครอบครองหรือเจ้าของบัญชีผู้ใช้อีเมล์นั้นได้ อีเมล์ของแผนกดูแลการจัดการ บริษัท เลเวลอัพ ออนไลน์ จำกัด
อีเมล์: contact@noozup.me

   (6)จะติดต่อพวกเราอย่างไร หรือไม่ประสงค์ให้ประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด
ถ้าท่านมีคำถามหรือข้อหารือใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของสื่อออนไลน์สำหรับบริการนี้ หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือหากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านระหว่างเรากับธุรกิจคู่ค้าเพื่อจะทำการทำการตลาดโดยตรง หรือยกเลิกการประชาสมพันธ์ด้านการตลาดใดๆของเรา ท่านอาจติดต่อไปยังแผนกดูแลการจัดการของเราตามที่อยู่ด้านบนและร้องขอให้เรายกเลิกการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้เราอาจร้องขอให้ท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตน หรือเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าข้องบัญชีผู้ใช้อีเมล์นั้น

7. การอัพเดทและวันที่มีผลใช้บังคับ

บางครั้งเราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพิ่มเติม ซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโดยส่งไปยังอีเมล์ที่ท่านแจ้งให้เราทราบครั้งล่าสุด หรือการติดประกาศที่เห็นได้อย่างชัดเจนบนบริการของเรา เราขอให้ท่านกลับเข้ามาตรวจสอบนโยบายนี้เป็นช่วง ๆ เพื่อที่ว่าท่านจะได้ทราบถึงข้อมูลที่เราจัดเก็บ เราใช้ข้อมูลอย่างไร แล้วแบ่งปันไปให้ใครได้เสมอ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศบนบริการนี้ถูกอัพเดทเมื่อ เงื่อนไขการให้บริการ