NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
สถานทูตสหรัฐฯ เตือนพลเมืองอเมริกัน หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุม
หมวด: News

สถานทูตสหรัฐฯ เตือนพลเมืองอเมริกัน หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุม

 • 0
 • 0
INN News

สถานทูตสหรัฐฯเตือนชาวอเมริกันในประเทศไทย เลี่ยงพื้นที่ชุมนุมที่อาจกระจายตัวทั่ว กทม.

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ออกประกาศเตือนชาวอเมริกันในประเทศไทย ถึงการรวมตัวชุมนุมตามจุดสำคัญในกรุงเกพฯและต่างจังหวัดระหว่างวันที่ 17-18 ต.ค. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางกลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยอาจประกาศสถานที่และเวลาของชุมนุมแบบทันทีทันใดโดยอาจไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลานาน ซึ่งสถานีรถไฟฟ้า BTS หลายสถานีอาจถูกใช้เป็นสถานที่จัดชุมนุม

ประกาศดังกล่าวระบุว่า ในวันที่ 15 ต.ค. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในกรุงเทพฯ สั่งห้ามไม่ให้มีการรวมตัวเกิน 5 คน ซึ่งคำสั่งนี้ได้รับการรับรองโดย ครม. จะมีผลจนกระทั่งวันที่ 13 พ.ย. 2563

เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยยังระบุคำแนะนำไปยังพลเมืองอเมริกันในไทยไว้ด้วยดังนี้

 • ติดตามสถานการณ์จากสำนักข่าวท้องถิ่นและเว็บไวต์ของทางสถานทูตสหรัฐฯ และตรวจสอบอีเมล์สำหรับการแจ้งเตือนต่างๆ
 • หลีกเลี่ยงฝูงชน
 • หลีกเลี่ยงการชุมนุม
 • ระวังสิ่งแวดล้อมรอบข้าง
 • ตรวจสอบแผนระวังความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • ปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาลท้องถิ่น

   

  ช่องทางการติดต่อสถานทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือ

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store