สอบถามเกี่ยวกับวิธีคิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดมีวิธีคิดอัตราดอกเบี้ยอย่างไรบ้าง

วิธีคิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดคิดอย่างไร

สินเชื่อบัตรกดเงินสดในปัจจุบันถือว่าเป็นแหล่งเงินกู้ที่สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มที่ต้องการเงินสำรองฉุกเฉินเพื่อมาใช้จ่ายในชีวิติประจำวันกันมากขึ้นซึ่งทำบัตรกดเงินสดสามารถที่จะสมัครได้ง่ายและหลายคนอาจจะสงสัยว่าการคิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดมีการคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการคิดอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดจากสถาบันการเงินต่าง ๆ แล้วจะมีวิธีคิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดที่ไม่เกินดอกเบี้ยสูงสุดที่ 25 เปอร์เซ็นต์ต่อปีไม่ว่าจะเป็นการคํานวณดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด first choice การคิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด ktc หรือวิธีคิดดอกเบี้ยยูเมะพลัส ก็จะเอาจำนวนดอกเบี้ยสูงสุดมาคํานวณดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดเช่นกัน โดยวิธีคิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดมีวิธีคิดดังนี้คือ เงินต้นคูณด้วยดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดที่กำหนดไว้คูณด้วยจำนวนวันในแต่ละรอบบัญชีหารด้วยจำนวนวันใน 1 ปีที่( 365 วัน )ซึ่งถือว่าเป็นวิธีคิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดที่ใช้กันอยู่ทั่วไปแต่การคิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดของแต่ละสถาบันทางการเงินอาจจะมีแนวคิดคำนวณดอกเบี้ยได้หลายแนวทางด้วยกัน เพียงลองค้นหาบนอินเทอร์เน็ตว่า สมัครบัตรกดเงินสดออนไลน์ดอกเบี้ยเท่าไหร่

วิธีคิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดมีแนวคิดได้กี่แบบ

วิธีคิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดในปัจจุบันมีการคิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดตามแนวทางการคิดออกเป็น 3 แบบด้วยกันคือ แบบที่ 1 คือการคิดอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดแบบคงที่ คือ มีการคิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดมาเรียบร้อยตั้งแต่แรกและนำมาหารเฉลี่ยกับจำนวนงวดที่จะต้องผ่อนชำระ  

แบบที่ 2 คือวิธีคิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดโดยการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คือ เมื่อเงินต้นลดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดจะลดลงตามไปด้วยซึ่งการผ่อนชำระค่างวดในแต่ละงวดจะมีการคิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดที่แตกต่างกันไปตามจำนวนเงินต้นที่ลดลง และวิธีคิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดในแบบที่ 3 คือ การคิดดอกเบี้ยแบบผสม คือ เอาการคิดดอกเบี้ยแบบคงที่และการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกมารวมกัน เช่น การคิดแบบระยะสั้นในช่วงแรกและการคิดระยะสั้นแบบขั้นบันได

วิธีคิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดโดยใช้โปรแกรมคํานวณดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดคืออะไร

การคิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดโดยการใช้โปรแกรมคํานวณดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดคือการนำวิธีคิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้มาเข้าโปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยเพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสดสามารถกรอกข้อมูลคำนวณดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดได้ด้วยตนเองเพื่อให้ลูกค้าสามารถทราบดอกเบี้ยที่จะต้องผ่อนชำระล่วงหน้าก่อนตัดสินใจในการสมัครขอสินเชื่อบัตรกดเงินสดสมัครง่าย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top