NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
เจตจำนงแห่งความรัก
หมวด: Life

เจตจำนงแห่งความรัก

  • 301
  • 0
  • 1
วิจักขณ์ พานิช

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ประเทศไทยตกอยู่ในวิกฤตสังคมและการเมืองมาต่อเนื่องยาวนาน ความคิดเห็นที่แตกต่างกันของผู้คนในสังคมไม่สามารถหาจุดเชื่อมต่อที่นำไปสู่การพูดคุยและแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งร่วมกันได้ และนับวันความขัดแย้งยิ่งฝังรากลึกขึ้น การยึดอำนาจและบังคับให้ผู้คนเงียบงันด้วยกำลังทหารและอาวุธยิ่งทำให้สถานการณ์ปัจจุบันห่างไกลจากความสงบสันติที่แท้จริง

ขณะที่ความขัดแย้งทางสังคมรอวันปะทุ ผู้คนก็ตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวและไม่มั่นคง การขาดที่พึ่งทางจิตใจ ขาดความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงขาดการเคารพในสิทธิเสรีภาพในภาพรวม ทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่สามัคคีกลมเกลียวไม่ใช่ทางออก 

เรากำลังถูกผลักให้ตกอยู่ในภาวะต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างพูด ต่างคนต่างทำ แม้คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยจะมีไฟ มีความหวัง และมีความฝัน ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่สังคมที่พวกเขาอยู่ แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในสภาวะบ้านเมืองแบบนี้ งานทางสังคมที่ถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ ที่แม้พยายามรวมกลุ่มกัน แต่ก็ไม่อาจทำให้งานเหล่านั้นกลายเป็น "จิตสำนึก" หรือ "เจตจำนง" ร่วมกันของสังคมได้

เช่น หากเรามองไปที่การภาวนาหรือการปฏิบัติธรรม ประเทศไทยมีวัด มีสำนักปฏิบัติธรรม และคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมมากมาย แต่เราไม่เคยมีการเคลื่อนไหวทางสังคมที่นำไปสู่การนำเอาพลังของสติสัมปชัญญะมาสัมพันธ์กับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เราประสบอยู่ได้ หากการภาวนาหรือการปฏิบัติคือหนทางในการบ่มเพาะความรัก ความกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ หรือการให้อภัย เรายังไม่สามารถที่จะทำให้คุณค่าที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเหล่านั้นกลายเป็น "เจตจำนง" ร่วมกันทางสังคมได้ อย่างที่เห็นได้ชัดๆ ตอนเกิดวิกฤตผู้อพยพลี้ภัยชาวโรฮิงญา

หรือหากเรามองไปที่วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม แม่น้ำที่ไร้ชีวิต ปนเปื้อนไปด้วยน้ำเสียและขยะมูลฝอย แม้จะมีโครงการมากมายที่พยายามเข้าไปแก้ไข แต่โครงการเหล่านั้นก็ไม่อาจเทียบพลังแห่งการทำลายของกลุ่มทุนและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ วิกฤตหมอกควันในกรุงเทพมหานครก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทุกวันนี้เราทำได้เพียง "ภาวนา" ให้ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปก่อน และหวังว่าอะไรๆ อาจจะดีขึ้นเองในปีหน้า โดยที่เราไม่สามารถมองเห็นว่าคนในสังคมทั้งหมดจะสามารถรวมใจที่จะตั้งเจตจำนงบางอย่างเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อวิกฤตที่ทุกคนประสบอยู่ได้

ภาวะต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทำ อาจฟังดูแย่ แต่ในมุมมองของการทำงานเพื่อสังคม นั่นก็ยังถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คนคนหนึ่งยังสามารถรักษาแรงบันดาลใจในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเท่าที่ตัวเองพอจะทำได้ มันคือการขับเคลื่อนอะไรเล็กๆ น้อยๆ เพื่อช่วยให้สังคมไม่เดินถอยหลังมากไปกว่านี้ มันอาจหมายถึงการช่วยประคับประคองผู้คนรอบข้าง การดูแล รักษา ปกป้อง อาจหมายถึงการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อให้สิ่งที่ทำมีกำลังมากขึ้น ผมเรียกมิติของการทำงานกับมนุษย์ในระดับสังคมแบบนี้ว่า งานด้านจิตวิญญาณ 

แม้แต่งานด้านจิตวิญญาณก็ตกอยู่ในภาวะต่างคนต่างทำไม่ต่างกัน  แม้งานด้านนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจ ความรัก หรือความดีงาม ให้เกิดขึ้นในจิตใจผู้คน แต่ก็เป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะสามารถทำให้เกิดการยกระดับจิตสำนึก จนกลายเป็นเจตจำนงร่วมกันของสังคมได้... 

จะเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำให้คำใหญ่ๆ อย่าง "ความรักต่อเพื่อนมนุษย์" "สันติภาพโลก" "การเคารพธรรมชาติ" หรือ "ความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต" กลายเป็นคำที่เราสามารถพูดออกมาในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มปากโดยไม่ต้องเขินอาย 

จะเป็นไปได้ไหมที่ความรู้สึกเหล่านี้จะเกิดขึ้นในจิตใจผู้คนอย่างเป็นธรรมดา เป็นสิ่งที่ครูพูดถึงในโรงเรียน พ่อแม่พูดกับลูก นักการเมืองพูดเวลาหาเสียง จุดประกายความฝันและความหวังที่เรามีต่อชีวิต ต่อสังคม ต่อผู้คน และต่อโลกใบนี้ร่วมกัน   

จะเป็นไปได้ไหมที่คนรุ่นใหม่จะรู้สึกดี รู้สึกเท่ รู้สึกภูมิใจในการค้นพบและเป็นส่วนหนึ่งในความท้าทายอันยิ่งใหญ่นี้ และมองเห็นว่าพวกเขาสามารถเชื่อมต่อกับผู้คนมากมายในฐานะพลเมืองโลก ด้วยการเข้าถึงคุณค่าอันเป็นสากลเหล่านี้

การเริ่มต้นปักหมุดหมายแห่งเจตจำนงจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ในยุคสมัยแห่งความหดหู่สิ้นหวัง เราจำเป็นต้องมีการรวมตัวกันในระดับสังคมเพื่อปักหมุดหมายแห่งความรักความดีงามบางอย่าง การรวมตัวที่ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์ทางการเมือง ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือเป้าหมายกำไรทางธุรกิจ ...ทว่าขับเคลื่อนด้วยความรักและความปรารถนาดีอันบริสุทธิ์ใจต่อผู้คน ธรรมชาติ และโลกใบนี้ 

และนี่เอง คือ "เจตจำนงแห่งความรัก" อันเป็นจุดเริ่มต้นของงานมหกรรมภูเขาศักดิ์สิทธิ์ หรือ Sacred Mountain Festival ครั้งที่ 1 ที่ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา 

ซึ่งจะขอเล่ารายละเอียดของงานและประสบการณ์ที่ได้จากงานนี้ให้ฟังในบทความชิ้นต่อไป

 

 

 

 

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store