NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ฤา..ประชาธิปไตยเกินไขว่คว้า
หมวด: Politics

ฤา..ประชาธิปไตยเกินไขว่คว้า

  • 116
  • 122
  • 19
ลีลา พญาหงส์

จาก พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน พ.ศ.2562 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศไทยเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงล้มลุกคลุกคลานครั้งแล้วครั้งเล่า เกิดเหตุวิกฤติถึงขั้นนองเลือดก็หลายหน การรัฐประหาร ฉีกรัฐธรรมนูญ แท้จริงแล้วเกิดจากเหตุผลอะไร จะอีกกี่ปีกี่ชาติถึงจะจบสิ้นกับการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องมาร่างกฎหมายกันใหม่กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประเทศต้องหยุดชะงักหลายครั้ง แทนที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ

“ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่สละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะ เพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร” นี่เป็นข้อความแห่งพระราชหัตเลขาของรัชกาลที่ 7 ที่มีการนำมาเผยแพร่ เมื่อปี พ.ศ.2477 หลังสละราชสมบัติเมื่อปี พ.ศ.2475 ได้ 2 ปี ทำให้ประชาชนอย่างเรา ๆ ทราบว่าพระองค์ทรงทราบดีว่ามีกลุ่มอำนาจพยายามที่จะควบคุมการบริหาร การปกครองประเทศ และลิดรอนสิทธิของประชาชน โดยที่ประชาชน ปวงชนชาวไทย เจ้าของอำนาจที่แท้จริงกลับไม่สามารถบริหารจัดการ ปกป้องสิทธิของตนเองได้

จากวันนั้นมาถึงวันนี้ เหตุการณ์ในอดีตหลายครั้งยังคงวกกลับมาสู่วังวนเดิม ๆ โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ท่านผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า "การรัฐประหาร ขึ้นอยู่กับสถานการณ์" นั่นหมายความว่าการปฏิวัติรัฐประหารจะยังคงเกิดขึ้นได้เสมอ เพราะวันใดหากมีกลุ่มอำนาจใดที่สูญเสียผลประโยชน์ต้องการล้มล้างอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ไม่สามารถทำได้ ก็จะประท้วง ก่อความไม่สงบ สร้างสถานการณ์ที่เลวร้ายจนเป็นเงื่อนไขให้ทหารต้องออกมาปฏิวัติรัฐประหาร ซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ ผู้เขียนเองในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ที่ติดตามข่าวจากสื่อต่าง ๆ ยังไม่มั่นใจเลยว่า สถานการณ์เลวร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นเพราะฝ่ายประชาชนหรือฝ่ายมีอำนาจเข้ามาสร้างสถานการณ์เพื่อสร้างความชอบธรรมในการปฏิวัติรัฐประหาร!!!

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store