NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ส่องเงินเดือน “เจฟฟ์ เบโซส” ผู้ก่อตั้งแอมะซอน และชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ซึ่งคงที่ตลอด 20 ปี
หมวด: Tech

ส่องเงินเดือน “เจฟฟ์ เบโซส” ผู้ก่อตั้งแอมะซอน และชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ซึ่งคงที่ตลอด 20 ปี

  • 13
  • 0
VOA

เจฟฟ์ เบโซส ผู้ก่อตั้งแอมะซอน และชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 6,820 ดอลลาร์ต่อเดือน หรือราว 211,400 บาทต่อเดือน ตลอดช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

รายได้รายปีของเจฟฟ์ เบโซส คงที่ที่ 81,840 ดอลลาร์ หรือราว 2.54 ล้านบาทต่อปี ตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา แต่ก็ยังทำให้เขาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก และมีหุ้นใหญ่ในบริษัทที่ร้อยละ 16 ซึ่งคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันมากว่า 100,000 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม บริษัทแอมะซอน ยังต้องจ่ายเงินมหาศาลทุกๆปี เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับซีอีโอแอมะซอนคนนี้ โดยบริษัทใช้เงินราว 1.6 ล้านดอลลาร์เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อความปลอดภัยและการเดินทางของเจฟฟ์ เบโซส มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ซึ่งแอมะซอนมองว่าสมเหตุสมผลกับรายได้ของเขาที่ไม่ได้มากมายอะไรรวมทั้งจากการที่เขาไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปของหุ้นบริษัท

ที่ผ่านมา ซีอีโอหลายบริษัทที่รับเงินเดือนรายปีน้อยๆ อย่าง สตีฟ จอบส์ ซีอีโอของแอปเปิลผู้ล่วงลับ แลร์รี เพจ และเซอร์เก บริน ผู้ก่อตั้งกูเกิ้ล และแลร์รี เอลลิสัน อดีตซีอีโอบริษัท Oracle ต่างก็รับเงิน 1 ดอลลาร์ต่อปี แต่แลกกับหุ้นในบริษัทหรือสวัสดิการในส่วนอื่นๆ แทน

อย่างไรก็ตาม เงินเดือนของนายเบโซส ยังถือว่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของเงินเดือนพนักงานแอมะซอน อย่างพนักงานที่ทำงานในคลังสินค้าของแอมะซอน ได้รายได้ทั้งปีเฉลี่ย 28,836 ดอลลาร์ หรือตก 2,400 ดอลลาร์ หรือราว 74,000 บาทต่อเดือน

ข้อมูล : www.voathai.com

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store