NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
คนขอนแก่นรักสุขภาพ แห่ออกกำลังกายสวนสาธารณะหลักประจำเมือง
หมวด: Food & Travel

คนขอนแก่นรักสุขภาพ แห่ออกกำลังกายสวนสาธารณะหลักประจำเมือง

  • 1K
  • 7
  • 2
KWANG ABC

- ภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ตั้งอยู่เขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทุกเย็นจะเห็นภาพประชาชนมาออกกำลังกายจนชินตา

  • ถนนสองเลนกั้นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นทิวแถว ถูกสร้างไว้เพื่อให้ประชาชนออกกำลังกาย ซึ่งจะมีเลนสำหรับเดินวิ่ง และปั่นจักรยาน ซึ่งบนพื้นที่ 600 ไร่รอบบริเวณสวนสาธารณะบึงแก่นนครจะมีจุดตั้งเครื่องออกกำลังกายไว้รองรับประชาชนทุกเพศทุกวัยจำนวน 4 จุดรอบบึง จุดละประมาณ 20 เครื่องอีกด้วย

 

 

นอกจากนี้บริเวณสวนสาธารณะริมบึงแก่นนครจะเห็นได้ว่ามีความกว้างถึง 600 ไร่ เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้สร้างห้องน้ำไว้รองรับประชาชนจำนวน 2 จุด จุดแรกอยู่บริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง จุดที่สองอยู่ติดกับเวที 200 ปี 

 

บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะได้รับการปรับปรุง ตกแต่งเป็นสวนเพื่อสุขภาพ ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจึงนิยมมาออกกำลังกายที่นี่กันทุกเย็น โดยจะมีที่จอดรถไว้อำนวยความสะดวกสามารถจอดตรงประตูทางเข้าบึงโดยรอบ

 

 

 

สำหรับที่ตั้งสวนสาธารณะบึงแก่นนคร อยู่ทางทิศใต้ของเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง ถนนรอบบึงแก่นนคร 

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store