NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
หักมุมมัดยิ้ม...กลยุทธการขายยอดเยี่ยม
หมวด: Funny

หักมุมมัดยิ้ม...กลยุทธการขายยอดเยี่ยม

  • 567
  • 10
  • 2
Nurse writer

 บาทหลวงหนุ่มกับชายพูดติดอ่าง ทั้งสองตั้งใจที่จะออกไปช่วยกันเผยแผ่ศาสนา จึงหาทางไปขายพระคัมภีร์ให้คนต่างศาสนา 

เมื่อกลับมาที่โบสถ์ก็พบว่า บาทหลวงหนุ่มไม่สามารถขายพระคัมภีร์ได้ แม้แต่เพียงเล่มเดียว แต่ชายพูดติดอ่างกลับขายพระคัมภีร์ได้สิบเล่ม 

เช้าวันถัดมาทั้งสองก็ออกไปขายพระคัมภีร์ตามเดิม และเหตุการณ์ก็ยังคงเหมือนเดิม บาทหลวงหนุ่มก็ยังขายพระคัมภีร์ไม่ได้ แม้จะพูดโน้มน้าวจิตใจผู้คนทุกวิถีทาง ด้วยความสงสัย บาทหลวงหนุ่มจึงตัดสินใจถามหญิงสูงวัยคนหนึ่ง ซึ่งเมื่อเช้าบาทหลวงหนุ่มได้พบ แต่เธอไม่ได้สนใจที่จะซื้อพระคัมภีร์ แต่กลับยอมซื้อพระคัมภีร์จากชายติดอ่าง หญิงสูงวัยบอกกับบาทหลวงหนุ่มว่า 

" จะไม่ซื้อได้อย่างไร เพราะถ้าไม่ซื้อ เขาจา จา จา จะ มะ มะ มะ มา อะ อะ อะ อ่านพระคัมภีร์ให้ฉันฟังทุกวัน"

ภาพ pixabay

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store