NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
10 ความเป็นจริงของคนติดซีรีส์
หมวด: Entertainment

10 ความเป็นจริงของคนติดซีรีส์

  • 605
  • 128
  • 0
paweeratap

1. เมื่อตั้งใจดู Netflix ก่อนนอนแต่ลากยาวถึงตี 4

 

 

2. ความรู้สึกเมื่อตอนดูซีรีส์จบแล้วต้องกลับไปสู่โลกแห่งความจริงที่ไม่รู้จะทำอะไร

 

 

3. ดู Netflix หลายๆ ตอนจนร่างกายไหลเป็นส่วนหนึ่งของโซฟา

 

 

 

4. ตอนดูซีรีส์เรื่องโปรดจบแต่รู้ว่าซีซันใหม่จะยังไม่ออกเร็วๆ นี้

 

 

5. เมื่อดูซีรีส์ Netflix จบแล้วไม่มีอะไรทำ

 

 

6. ในขณะที่คนอื่นตั้งหน้าตั้งตาทำงานส่วนฉันก็เป็นแบบนี้..

 

 

7. ความสามารถในการดูซีรีส์จากตอน 4 เมื่อวานเป็นตอนที่ 25 ในวันต่อมา

 

 

8.

Netflix : "ช่วงใช้ฟรีกำลังจะหมด"

ฉัน : *หยิบบัตรเครดิตอีกใบมาใช้*

 

9. ความพยายามตอนเตรียมตัวไปทำงานหลังจากดู Netflix ทั้งคืน

 

 

10. ตี 3 แล้วแต่อยากดูอีกหนึ่งตอน

 

 

Image copyright@pinterest.com

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store