NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
สุดยอด!! Mobile Library ยิ่งอยู่ใกล้ ยิ่งอยากอ่าน
หมวด: Campus

สุดยอด!! Mobile Library ยิ่งอยู่ใกล้ ยิ่งอยากอ่าน

 • 1K
 • 0
 • 3
Jirapinya.T

ผู้เขียนชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆ พอโตขึ้นมาไปไหนมาไหนก็มักจะมองหาห้องสมุดอยู่บ่อยๆ ล่าสุดเดินทางไปสนามบินหาดใหญ่ ตอนที่ปิดปรับปรุงก็นึกว่าจะรีโนเวทให้มีอะไรมากขึ้น แต่ไปครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้ว กลายเป็นว่ารีโนเวททำที่นั่งพักให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการในสนามบิน วันนั้นก็นึกในใจ "ที่ตรงนี้น่าจะทำห้องสมุด ทำไมผู้คนเอาแต่ก้มหน้ามองมือถือ ไม่สนใจโลกภายนอกอะไรกับใครเขาเลย หากตรงนี้ทำห้องสมุดคงจะดีมิใช่น้อย"

คงไม่ใช่เฉพาะผู้เขียนที่หลงใหลความคลาสสิกของห้องสมุด ผู้อ่านก็คงคิดเหมือนกัน เพราะเราต่างรู้ว่าจากเดิมห้องสมุดเป็นแหล่งสืบค้นอันดับแรกที่ผู้คนนึกถึง แต่ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดชุมชนรูปแบบใหม่ ผู้ใช้บริการสามารถสร้าง พัฒนา หรือเข้าร่วมชุมชนที่ตรงกับความสนใจของตนได้มากขึ้น 

 • ทำให้เกิดปรากฎการณ์ที่เรียกว่า “พฤติกรรมสารสนเทศร่วม” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ผู้ใช้บริการมิอาจพิจารณาได้จากมุมมองของตนเองเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาพฤติกรรมกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความสัมพันธ์กันด้วย 
 • การให้ความช่วยเหลือกันในกลุ่มผู้ใช้บริการก็ไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น อาจเป็นความสัมพันธ์แบบผิวเผินก็ได้ และความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นก็อาจเกิดขึ้นได้ไม่ยาก

ไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนจะสังเกตเห็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มีอยู่ทุกที่ ทุกเวลา มีคุณค่า น่าสนใจ และกระจายอยู่รอบตัว หากมีส่วนร่วมสนับสนุนซึ่งกันและกันก็สามารถส่งผลให้กลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ไม่ยาก 

 • ห้องสมุดช่วยขยายกลุ่มผู้ใช้บริการให้กว้างขึ้นและเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ โดยจัดขึ้นในลักษณะเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์การเรียนรู้และจัดกิจกรรม 
 • ห้องสมุดเป็นเครือข่ายของชุมชน ให้การศึกษาแก่ประชาชน ส่งเสริมการอ่าน และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 • การบริหารจัดการห้องสมุดควรเริ่มต้นที่นโยบายหลัก โดยการจัดห้องสมุดตามรูปแบบที่ต้องการ เช่น ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดองค์กร เป็นต้น 
 • กำหนดวัตถุประสงค์และพันธกิจให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ความสำคัญกับความรู้ในท้องถิ่นหรือในชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดกิจกรรมร่วมกัน 
 • ห้องสมุดในยุโรปส่วนใหญ่ ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเล่านิทาน การวาดภาพ มีเว็บไซต์ประวัติชุมชน  มี application มีห้องสมุดเคลื่อนที่ในรูปแบบรถให้บริการตามชุมชน มีเครือข่ายสมาชิกและข้าราชการเกษียณอายุ และอาสาสมัครจากเยาวชนในชุมชน

ห้องสมุดเป็นสถานที่ที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการโดยตรง ยิ่งอยู่ใกล้ชุมชนหรืออยู่ในชุมชนยิ่งเป็นเรื่องดี สิ่งสำคัญอยู่ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ บรรยาย สภาพแวดล้อม ทรัพยากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมดรวมกันอยู่ใน 

 • พื้นที่ให้บริการ หมายถึง อาณาบริเวณทั้งกายภาพและเสมือนที่ห้องสมุดนำมาใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน
 • บรรยากาศของห้องสมุด หมายถึง ความรู้สึกและสภาพการณ์รอบตัวของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการพื้นที่ การจัดกิจกรรม รวมถึงการจัดการผู้ใช้บริการและบุคลากร ณ จุดให้บริการ 
 • คำตอบที่ผู้ใช้บริการได้รับ หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้บริการต้องการค้นหาหรือต้องการจากบริการห้องสมุด เช่น แรงบันดาลใจ การออกแบบ สูตรอาหาร การทำการบ้านและรายงาน การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การตกแต่งบ้าน การทำสวน การดูแลสุขภาพ เป็นต้น

ปัจจุบันห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Libraries) กำลังได้รับความนิยมในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย การให้บริการมักจะคำนึงถึง

 • ความต้องการของผู้ใช้บริการ และสถานที่ตั้งของห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยอาจจะติดตั้งไว้หลายจุดตามความเหมาะสมและความสะดวกของผู้ใช้บริการ 
 • ผู้ใช้บริการบางรายอาจจะมาใช้บริการห้องสมุดเพียงเพื่อเป้าหมายระยะสั้น เช่น ประชุมและนัดพบ การพักผ่อนหย่อนใจ ความสนุกสนาน กิจกรรมนันทนาการ การเล่นเกม การวาดภาพ การถ่ายภาพและการบันเทิง เป็นต้น 
 • บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้บริการนั้นๆ ควรพิจารณาด้วย เช่น มีร้านกาแฟ นมสด ขนมปัง และเครื่องดื่ม ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนนั้นๆ ด้วย 

ผู้เขียนคิดว่าห้องสมุดเคลื่อนที่ หรือ Mobile Libraries เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่ง สามารถที่จะสร้างชาติ สร้างคน สร้างอุดมคติให้กับผู้คนได้หลากหลาย สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่คนอ่าน แต่อยู่ที่คนอยากให้คน (อื่น) อ่าน ไม่ว่าจะเป็น นักเขียน สำนักพิมพ์ หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรเอกชน หากใจเราอยากให้เขาอ่าน เราต้องอ่านใจคน (อ่าน) ให้ได้ก่อน 

_____________________________________

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และวารสารบรรณารักษ์ศาสตร์

ภาพจาก pixabay.com

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store