NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ของต้องห้าม! ขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ
หมวด: Food & Travel

ของต้องห้าม! ขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ

  • 4.5K
  • 12
  • 11
ดีเจดอส

รายงานจากสำนักงานการบินพลเรือน(กพท.)  เรื่องหลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน หรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2562  รวมไปถึงอาหารจำพวกที่มีของเหลว เช่น ต้ม แกง น้ำพริก น้ำจิ้มต่างๆ น้ำ เครื่องดื่ม ซุป น้ำเชื่อม แยม สตูว์ ซอสน้ำพริก หรืออาหารที่อยู่ในซอส รวมไปถึง มาสคารา ลิปสติกส์ หรือลิปบาล์ม ที่มีปริมาตรมากกว่า 100 มิลลิลิตร หรือไม่มีปริมาตรระบุ

โดยล่าสุดมีข่าว มีการห้ามนำแหนมเนืองถือขึ้นเครื่องบินในบ้านเรา หรือผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น แคปหมู หรือ หมูหยองเข้าในบางประเทศ ดังนั้นการเดินทางไปต่างประเทศอย่าลืมเช็ครายการสิ่งของเหล่านี้ว่ามีอะไรบ้างเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง

1.ของเหลวทุกชนิด

อาหารทุกชนิดเครื่องดื่มเครื่องสำอาง ที่มีลักษณะเป็นของเหลว เจล สเปรย์ และแบบอัดแก๊ซ ที่มีความจุต่อชิ้นเกิน 100 มล.(3.4 ออนซ์) ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบินแต่สามารถโหลดใต้เครื่องบินแต่รวมไม่เกิน 1,000 มล. หรือ ยาที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ ห้ามเกิน 500 มล./ชิ้น น้ำหนักรวมทุกชิ้นไม่เกิน 2.0 กก./1000 มล.

2. สิ่งของมีคม

ของมีคมทุกชนิดที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แต่หากเป็นของใช้ที่จำเป็นอาจอนุญาตให้เก็บไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดใต้เครื่องบินได้ แต่ไม่อนุญาตให้พกพาขึ้นเครื่องบิน เช่น มีด คัตเตอร์ ไขควง กรรไกร กรรไกรตัดเล็บ ไม้บรรทัดเหล็ก เข็ม มีดพกชนิดต่างๆ

3. อาวุธ

อาวุธทุกชนิด ปืน มีด อาวุธสงคราม รวมไปถึงของเล่น หรือของเลียนแบบที่มีลักษณะคล้ายอาวุธ เช่น ปืนของเล่น ดาบ ฯลฯ รวมถึงอุปกรณ์ก่อให้เกิดอันตราย เช่น สนับมือ กระบอง แส้ ที่ช๊อตไฟฟ้าฯลฯ หากเป็นอุปกรณ์กีฬาต้องโหลดใต้ท้องเครื่องบิน

4. วัตถุไวไฟทุกชนิด

ห้ามไม่ให้มีการนำขึ้นเครื่องบินเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้เช่นไฟแช็กไม้ขีดไฟเชื้อเพลิงและสิ่งของไวไฟในรูปแบบต่างๆอย่างสีทินเนอร์สารละลายต่างๆฯลฯ

5. สารหรือวัตถุอันตราย

สารอันตายต่างๆ เช่น สารกำจัดแมลง สารหนู วัตถุออกซิไดซ์ เช่น แอมโมเนียไนเตรท แคลเซียมเปอร์ออกไซด์ วัตถุก๊าซมันตภาพรังสี เช่น ธาตุยูเรเนียมวัตถุกัดกร่อน เช่น แบตเตอรีที่บรรจุสารกัดกร่อน น้ำกรด ปรอท ฯลฯ รวมไปถึงสารติดเชื้อและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

6.สิ่งผิดกฏหมาย

ยาเสพติดและสิ่งของบางอย่างที่ผิดกฏหมายบางประเทศ เช่น สินค้าปลอมแปลงละเมิดลิขสิทธิ์ บุหรี่ไฟฟ้า เป็นต้น

7. แบตเตอรี่สำรองและแบตเตอรี่ลิเธียม

ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองทุกชนิด ใส่กระเป๋าเพื่อโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบิน เพื่อป้องกันการระเบิด แต่อนุญาตให้พกพาใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องบินได้ แต่ต้องเป็นแบตเตอรี่สำรองที่มีค่าความจุแบตเตอรี่ไม่เกิน 32,000 mAh ไม่เกิน2ชิ้น/คน 

8. อาหารบางชนิด

ในบางประเทศห้ามไม่ให้มีการนำเนื้อสัตว์เข้าประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค เช่นเนื้อสัตว์สด/แช่แข็ง อาหารมีกลิ่นแรง เช่น ทุเรียน ปลาร้า กะปิ ปลาแห้ง บางกรณีอาจมีการอนุญาตแต่ต้องแพ็คมาอย่างมิดชิดปลอดภัย

9. สัตว์

สัตว์ชนิดต่างๆ ที่ไม่ได้มีการอนุญาต เช่น สัตว์มีพิษ  สัตว์ดุร้าย สัตว์สงวน รวมไปถึงซากสัตว์และอวัยวะสัตว์ต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งผิดกฏหมาย

10 .เงินสดและสิ่งของมีมูลค่า

การเดินทางเข้าประเทศ โดยมีเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสดที่มีมูลค่ามากเกินกำหนด คุณจะต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อแสดงจุดประสงค์การนำเข้าประเทศ หรือสิ่งมีค่าอื่นๆ เช่น ทองคำ แร่มีค่า และอัญมณีต่างๆ

11.รายการสิ่งต้องห้ามอื่นๆ

ที่ยังไม่ได้ระบุข้างต้น ต้องเช็คระหว่างการเดินทางไปยังประเทศนั้นๆ เช่น

• ญี่ปุ่น - ห้ามนำเข้า สัปปะรด ส้ม มะขาม ทุเรียน ฯลฯ โดยไม่มีใบอนุญาต

• ไต้หวัน - ห้ามเนื้อสัตว์ทุกชนิดทั้งแบบ ดิบ สุก สูญญากาศและเครื่องกระป๋อง อาทิ แคปหมู ข้าวตังหน้าตั้งหน้าหมูหยอง แหนม ไส้อั่ว และสินค้าอื่นๆ ที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนประกอบจากหมู

• ยุโรป - ห้ามนำสิ่งทอที่มีมูลค่าเกิน 1,500  ยูโรหรือราว 5หมื่นบาท เพื่อป้องกันการนำไปขาย

ในบ้านเราเมืองไทยเอง แหนมเนืองถือว่าเป็นกฏต้องห้ามใหม่ ว่าจะต้องฝากเป็นสัมภาระลงทะเบียน(โหลดใต้เครื่องบิน)เท่านั้น โดยให้บรรจุในภาชนะที่มิดชิด จะไม่อนุญาตให้ถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน เนื่องจากปริมาตรน้ำจิ้มแหนมเนือง ที่บรรจุรวมอยู่ในชุดอาหารจำนวน1 ถุงมีปริมาตรมากถึง 400 มิลลิลิตร ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

แต่ก็ยังมีหลายคนสงสัยว่า ทำไมสิ่งของที่ต้องห้ามนำขึ้นเครื่องถึงบางอย่าง ห้ามนำขึ้นเครื่องบินแต่ยังมีจำหน่ายภายในสนามบิน เช่น น้ำดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องสำอาง ฯลฯ เหตุผลก็เพราะว่าสินค้าเหล่านั้น ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว ว่ามีความปลอดภัย จึงสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้นั้นเอง ดังนั้นอย่างลืมเช็คลิสท์ก่อนการเดินทาง หรือควรเช็คสายการบินหรือข้อมูลประเทศนั้นๆ เกี่ยวกับสิ่งต้องห้ามและการนำสิ่งของเหล่านั้นเข้าประเทศก่อน เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น แถมทำให้ไม่ต้องกังวลระหว่างการเดินทาง

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store