NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
คำนำหน้าชื่อ และยศต่างๆ ในภาษาสเปน
หมวด: Campus

คำนำหน้าชื่อ และยศต่างๆ ในภาษาสเปน

  • 1.1K
  • 0
  • 1
Suwannahong Brand

คำนำหน้าชื่อ และยศ

Señor, Sr. อ่านว่า เซนญอ (ร) แปลว่า นาย

Señorita, Srta. อ่านว่า เซนโญริต้า แปลว่า นางสาว, เด็กหญิง

Señora, Sra. อ่านว่า เซนโญร่า แปลว่า นาง

Señorito อ่านว่า เซนโญริโต้ แปลว่า เด็กชาย

Monje Budista อ่านว่า มองเฆ บูดิสต้า แปลว่า ภิกษุ, พระสงฆ์

Monja อ่านว่า มองฆ่า แปลว่า แม่ชี

Reverendo อ่านว่า เรเบเรนโด้ แปลว่า บาทหลวง

Su Majestad El Rey อ่านว่า ซู มาเฆสตัด เอล เรย์ แปลว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Su Majestad La Reina อ่านว่า ซู มาเฆสตัด ลา เรอิน่า แปลว่า สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

Su Alteza Real El Príncipe, Su Alteza Real La Princesa อ่านว่า ซู อัลเตซา เรอัล เอล ปริ๊นซิเป้, ซู อัลเตซา เรอัล ลา ปรินเซซ่า แปลว่า พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระอิสริยยศ และสกุลยศตั้งแต่ชั้นเจ้าฟ้า ไปจนถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

Su Alteza El Príncipe, Su Alteza La Princesa อ่านว่า ซู อัลเตซา เอล ปริ๊นซิเป้, ซู อัลเตซา ลา ปรินเซซ่า แปลว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

Mom Luang อ่านว่า มอม ลวง แปลว่า หม่อมหลวง

Su Alteza Serenísima El Príncipe, Su Alteza Serenísima La Princesa อ่านว่า ซู อัลเตซา เซเรนิ๊ซิมา เอล ปริ๊นซิเป้, ซู อัลเตซา เซเรนิ๊ซิมา ลา ปรินเซซ่า แปลว่า หม่อมเจ้า

Profesor Emérito, Profesora Emérita อ่านว่า โปรเฟซอ (ร) เอเม๊ริโต้, โปรเฟโซรา เอเม๊ริต้า แปลว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (กิตติคุณ) 

Profesor, Profesora อ่านว่า โปรเฟซอ (ร) , โปรเฟโซร่า แปลว่า ศาสตราจารย์

Profesor Asociado, Profesora Asociada อ่านว่า โปรเฟซอ (ร) อะโซเซียโด้ โปรเฟโซรา อะโซเซียด้า แปลว่า รองศาสตราจารย์

Profesor Adjunto, Profesor Auxiliar, Profesora Adjunta, Profesora Asistente, Profesora Ayudante อ่านว่า โปรเฟซอ (ร) อัดฆุนโต้, โปรเฟซอ (ร) เอาซิเลีย (ร) , โปรเฟโซรา อัดฆุนต้า, โปรเฟโซรา อะซิสเตนเต้ โปรเฟโซรา อะยูดันเต้ แปลว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Abogado, Abogada อ่านว่า อะโบกาโด้, อะโบกาด้า แปลว่า ทนายความ

Mariscal De Campo, Capitán General อ่านว่า มาริสกัล เด กัมโป, กาปิตั๊น เคเนรัล แปลว่า จอมพล

General De Ejército, General อ่านว่า เคเนรัล เด เอเฆ๊ (ร) ซิโต้, เคเนรัล แปลว่า พลเอก

Teniente General อ่านว่า เตเนียนเต เคเนรัล แปลว่า พลโท

General De División, Mayor General อ่านว่า เคเนรัล เด ดิบิซิอ๊อน, มายอ (ร) เคเนรัล แปลว่า พลตรี

General De Brigada อ่านว่า เคเนรัล เด บรีกาด้า แปลว่า พลจัตวา

Coronel อ่านว่า โกโรเนล แปลว่า พันเอก

Teniente Coronel อ่านว่า เตเนียนเต โกโรเนล แปลว่า พันโท

Comandante อ่านว่า โกมันดันเต้ แปลว่า พันตรี

Capitán อ่านว่า กาปิตั๊น แปลว่า ร้อยเอก

Teniente อ่านว่า เตเนียนเต้ แปลว่า ร้อยโท

Subteniente อ่านว่า ซุบเตเนียนเต้ แปลว่า ร้อยตรี

Sargento De Primera Clase อ่านว่า ซา (ร) เคนโต เด ปรีเมรา กลาเซ่ แปลว่า จ่าสิบเอก

Sargento De Segunda Clase อ่านว่า ซา (ร) เคนโต เด เซกุนดา กลาเซ่ แปลว่า จ่าสิบโท

Sargento De Tercera Clase อ่านว่า ซา (ร) เคนโต เด เต (ร) เซรา กลาเซ่ แปลว่า จ่าสิบตรี

Sargento อ่านว่า ซา (ร) เคนโต้ แปลว่า สิบเอก

Cabo อ่านว่า กาโบ แปลว่า สิบโท

Soldado De Primera Clase อ่านว่า ซอลดาโด เด ปรีเมรา กลาเซ่ แปลว่า สิบตรี

Soldado Raso อ่านว่า ซอลดาโด ราโซ่ แปลว่า พลทหาร

Suboficial De Ejército อ่านว่า แปลว่า นักเรียนนายสิบ

Cuerpo De Entrenamiento De Oficiales De Reserva อ่านว่า แปลว่า นักศึกษาวิชาทหาร (นศท., รด.)

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store