NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
คิดถึงเธอ
หมวด: Life

คิดถึงเธอ

  • 559
  • 1
  • 1
ธารรัก หิมาลัย

ที่ที่เธอเคยนั่งพิงหลังพัก

ยังมีรักรออยู่ เธอรู้ไหม

ดูเก้าอี้ตัวเก่านั้นเหงาไป

ไม่มีเรื่องจากบางใครเล่าให้ฟัง

ขณะเสียงผู้คนอึกทึก

กลับรู้สึกโลกเงียบดังคนละฝั่ง

กรุ่นกาแฟกลิ่นเศร้า ช่างเศร้าจัง

ผลิอักษรบานสะพรั่ง...คิดถึงเธอ

ธารรัก หิมาลัย

11 เมษายน 2562

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store