NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
นิสัยของคนเราจะเปลี่ยน ทุก 7 ปี
หมวด: Life

นิสัยของคนเราจะเปลี่ยน ทุก 7 ปี

 • 767
 • 8
 • 1
CJonia

ทฤษฏีหมายเลข7 มักใช้ได้ผลเสมอ

 • ทุกๆ7ปี ช่วงชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไป ทั้งความคิดและการโตขึ้น
 • 7 ขวบ คุณยังเป็นแค่เด็กที่มุ่งฝันอยากได้ของเล่นและงอแง
 • 14 ปี ขึ้นโตขึ้นและเข้าสู่การเรียน มัธยมเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ
 • 21 ปี คุณก้าวสู่รั้วมหาลัยได้รู้จักโลกมากขึ้นและเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
 • 28 ปี คุณเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวที่เริ่มทำงานเก็บเกี่ยวเงินไว้ใช้ในอนาคต
 • 35 ปี คุณขึ้นวัยเลขสามที่ผ่านประสบการณ์ขีวิตมามากมายและเริ่มหาคู่ครอง
 • 42 ปี คุณมีเวลาใช้ชีวิตกับครอบครัว และทำงานเลี้ยงลูก
 • 49 ปี  อีก 1ปีข้างหน้าคุณจะคิดว่ามันเร้วซะเหลือเกิน
 • 56 ปี คุณเริ่มเข้าสู่วัยใกล้เกษียณอายุ และเริ่มนึกถึง อดีต
 • 63 ปี คุณเกษียณอายุจากการทำงาน และอยู่กับครอบครัว

(เมื่อหลังจาก60 ขึ้น คุณจะใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการแต่ทำไม่ได้มากนัก)

คุณเคยเห็นภาพนี้ไหม

และแน่นอนหากคุณคิดว่าไม่ใช่หรอกลองมองย้อนกลับไปดูตัวเองและคุณจะรู้ความจริง

ขอบคุณภาพจาก  https://www.nicetofit.com/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87/ 

Cr.artcial

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store