NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
Samsung ยอมรับ รีบเปิดตัว Galaxy Fold มากเกินไปทั้งๆ ที่มันยังไม่พร้อม
หมวด: Tech

Samsung ยอมรับ รีบเปิดตัว Galaxy Fold มากเกินไปทั้งๆ ที่มันยังไม่พร้อม

  • 0
  • 0
Beartai

อย่างที่ทราบกันดีว่า Samsung เลื่อนกำหนดการวางจำหน่าย Galaxy Fold ออกจากเดือนเมษายนที่ผ่านมา และยังไม่มีกำหนดการที่แน่ชัด ซึ่งล่าสุด CEO ฝั่ง Samsung Electronics ก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่าเร่งการเปิดตัว Galaxy Fold มากเกินไป

CEO ฝั่ง Samsung Electronics, DJ Koh ได้ออกมาแถลงการณ์กับสื่อว่า “รีบเปิดตัว Galaxy Fold เร็วเกินไปทั้งๆ ที่มันยังไม่พร้อม” แต่ก็ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมเช่น ตอนนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว แล้วสรุปปัญหาที่สำคัญของ Galaxy Fold คืออะไร

ตอนนี้ Galaxy Fold กว่า 2,000 เครื่องยังคงถูกทดสอบอยู่ภายในบริษัทเพื่อหาปัญหาที่เกิดขึ้นให้พบ

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store