NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
เหตุแห่งทุกข์
หมวด: Life

เหตุแห่งทุกข์

  • 584
  • 7
  • 10
ชูชาติ ใจแก้ว

เหตุ

@ การเกิดก่อร่างเนื้อ.....เชื้อคน

ทุกข์ถ่ายให้นรชน........แต่ต้น

เวทนาล่าเวียนวน........ซ่อนอยู่

เกิดแน่แท้ท่วมท้น.......หนึ่งนั้นเหตุมา

 

@ ชราคลาคล่ำแล้ว......ร่วงลง

การแก่แลเจาะจง........ทั่วหน้า

เต่งตึงหนึ่งประสง........คงห่าง

ทุกข์ซ่อนกร่อนแข็งกล้า....ย่อมได้ทั่วหน

 

@ หนาวร้อนฝนทนอยู่ยั้ง...ทุกข์จร

พบผ่านนานแน่นอน......ย่อมรู้

ผัสสะส่งลดทอน........แผ่ผ่าน

โลกเปลี่ยนเวียนพบผู้.....คู่แท้ทุกข์ทน

 

@ กระวายวนวิ่งว้าย......ใจจิต

ดิ้นดั่งโดนพ่นพิษ........อาบล้าง

กระวนคล่ำด่ำความคิด.....ร้อนรุ่ม

สุมส่งทุกข์คงค้าง........เหตุสร้างเกิดเอง

 

@ การพลัดพรากสิ่งเฝ้า....รักหวง

ไกลยิ่งสิ่งเคยควง........อยู่ซ้อน

ทุกข์ถมดิ่งแดนทรวง......พรากห่าง

สรรพสิ่งยิ่งยอกย้อน......กร่อนเข้าฤทัย

 

@ หวังใดไร้สิ่งนั้น.......ดังหวัง

ทุกข์ก่อรอประทัง........ท่วมท้น

ทุกข์ท้อต่อพลาดพัง......หวังว่า

จิตแล่นแดนทุกข์ต้น......หลุดพ้นได้ฤา

 

@ ตัณหาคือหนึ่งเชื้อ......ทุกข์กอง

บทสั่งสร้างทำนอง........เร่าร้อน

ปัจจัยสั่งสร้างจอง........ผองสิ่ง

เหตุหนึ่งพึงเพิ่มซ้อน......ต่อต้นเวียนถึง

 

@ ทุกข์คือหนึ่งเพื่อนแท้....เกิดมา

ทุกข์ยิ่งสิ่งธรรมดา........คู่แท้

เรียนรู้ทุกข์ทุกเวลา.......ค่ายิ่ง

ทุกข์ห่างเพียงรู้แก้........เหตุนั้นทุกข์มี

13 ต.ค.57

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store